Aktuality

20.07.2021
Nový inform na téma Exploring legal pathways to fulfil labour needs
Právě byl vydán první inform, který uvádí řadu těchto produktů, ve kterých se bude Evropská migrační síť zaměřovat na inovace v migraci. Tématem tohoto informu je především fenomén tzv. Talent Partnership a další legální možnosti žadatelů o mezinárodní ochranu ke vstupu na pracovní trh členských států EU a jejich dopad na naplňování potřeb pracovních trhů členských států.
19.07.2021
Nejdůležitější vývoj z oblasti migrace a azylu v ČR za rok 2020 přehledně na jednom místě = Country Factsheet 2020
Právě byl publikován dokument s názvem Country Factsheet Czech Republic 2020, ve kterém naleznete souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za daný rok.
21.06.2021
Co je Azylový a migrační slovník EMN?
Nové video Vám názorně představí, co je ten Slovník EMN.
11.06.2021
EMN Day
Videokonference k EMN Day proběhla 11. černa 2021. Kromě jiného došlo k představení Výroční zprávy o migraci a azylu za rok 2021. Záznam celé konference je dostupný on-line.
7.06.2021
Hledáme nové kolegyně/kolegy na pozici analytička/analytik národního kontaktního místa
Národní kontaktní místo EMN v České republice hledá uchazeče o místo analytička/analytika EMN.
14.05.2021
Rok s covid-19: Vstup a pobyt cizinců na území ČR
České kontaktní místo Evropské migrační sítě uspořádalo dne 15. 4. 2021 videokonferenci na téma Rok s covid-19: Vstup a pobyt cizinců na území ČR.
12.05.2021
Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (leden– duben 2021)
Byl publikován další přehled ad-hoc dotazů položených v rámci EMN. V přehledu naleznete odkazy na odpovědi jednotlivých států.
4.05.2021
Souhrnný tzv. Umbrella inform na téma dopadů covid-19 na různé oblasti migrace
Právě byl publikován tzv. Umbrella inform, kde najdete všechna důležitá zjištění z několika materiálů z pera EMN a OECD na téma dopady covid-19 na rozličné oblasti migrace.
29.03.2021
Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (prosinec 2020 - leden 2021)
Byl publikován další z řady přehledů ad-hoc dotazů EMN. V tomto přehledu naleznete hypertextové odkazy na pdf verze dotazů od prosince 2020 do ledna 2021.
12.03.2021
Moldavská republika se stává součástí Evropské migrační sítě
Dne 12. března 2021 se Moldavská republika coby pozorovatel připojila k Evropské migrační síti. Pracovní ujednání představují důležitý krok k posílení spolupráce v oblastech migrace a azylu.
11.03.2021
Gruzie se stává součástí Evropské migrační sítě
V březnu 2021 se Gruzie coby pozorovatel připojila k Evropské migrační síti. Pracovní ujednání představují důležitý krok k posílení spolupráce v oblastech migrace a azylu.
10.03.2021
Publikace informačního balíčku k tématu Děti v migraci a expertní webinář EMN
Evropská migrační síť uspořádala expertní webinář na téma Děti v migraci. V jeho průběhu byla představena souhrnná zpráva EMN na toto téma.
25.02.2021
Statistická příloha ke čtvrtletní zprávě o migraci (IV. 2020)
Ministerstvo vnitra České republiky publikovalo statistickou přílohu ke čtvrtletní zprávě o migraci za poslední čtvrtletní roku 2020.
24.02.2021
Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (listopad 2020 - konec roku 2020)
Evropská migrační síť bude nově pro lepší přehlednost vydávat krátký souhrn těchto dotazů i s hypertextovými odkazy na celé jejich znění. První přehled obsahuje dotazy publikované od listopadu do konce roku 2020.
21.02.2021
Info balíček ke studii: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany
Česká republika představuje svůj národní příspěvek ke studii EMN: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany. Info balíček obsahuje národní příspěvek ke studii a jeho shrnutí v češtině.
9.02.2021
Vydání 33. Bulletinu EMN
EMN právě vydala poslední bulletin za rok 2020 (říjen-prosinec) spolu se stručným shrnutím toho nejdůležitějšího tzv. flashem.
4.02.2021
Politika Evropské unie v oblasti pracovní migrace - kulatý stůl EMN, JRC a DG HOME
První online kulatý stůl organizovaný Evropskou migrační sítí ve spolupráci s Joint Research Centre (JRC) a DG HOME se konal 5. 11. 2020 na téma Politika Evropské unie v oblasti pracovní migrace.
4.02.2021
Kulatý stůl na téma Udržitelná migrace z Afriky do Evropy
Evropská migrační síť a národní kontaktní bod Norska organizovali 9. 12. 2020 online kulatý stůl na téma Udržitelná migrace z Afriky do Evropy. Odborníci na toto téma se zabývali především konceptualizací udržitelné migrace s ohledem na přístup zemí původu i samotných cílových zemí.
29.01.2021
EMN webinář na téma: Mladí migranti na přechodu k dospělosti
V pořadí již o druhý webinář EMN na téma dětí v migraci se věnuje problematice postavení nezletilých, kteří brzy dovrší nebo již dovršili věk dospělosti, což mnohdy znamená zásadní zlom v jejich postavení.
21.01.2021
Národní příspěvek ke studii Děti v migraci
Česká republika právě vydala svůj národní příspěvek ke studii EMN na téma Děti v migraci.
13.01.2021
Přehled aktivit EMN za rok 2020
Čím vším se EMN v roce 2020 zabývala a jaké publikace vznikly? Krátký přehled můžete najít zde.
31.12.2020
Národní příspěvek na téma Responses to long-term irregularly staying migrants
Česká republika právě publikovala svůj národní příspěvek ke studii na téma Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway.
16.12.2020
Info balíček ke studii EMN na téma Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU
České národní kontaktní místo EMN vydalo 12. 8. 2020 národní příspěvek ke studii na téma Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU. 
1.12.2020
Balíček k dopadu pandemie COVID-19 na různá odvětví migrace
Evropská migrační síť vydala několik krátkých informů, které analyzují dopad pandemie COVID-19 na různé oblasti migrace.
29.11.2020
Vydání Výroční zprávy o politice v oblasti azylu a migrace 2019 (národní příspěvek České republiky)
Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice vydalo Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2019 v českém i anglickém jazyce.
16.11.2020
32. vydání EMN Bulletinu (červenec-září 2020)
Právě jsme publikovali 32. vydání EMN Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 3. čtvrtletí roku 2020.
16.10.2020
Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States
EMN a OECD  ve spolupráci vydali druhý z řady Informů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti migrace.
16.08.2020
31. vydání EMN Bulletinu (duben-červen 2020)
Dnes jsme publikovali 31. vydání EMN Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2020 (duben-červen 2020). 
29.11.2019
Výtah zajímavých informací o cizincích v ČR ze statistické přílohy Výroční zprávy EMN 2018
Výtah zajímavých dat za Českou republiku ze Statistické přílohy Výroční zprávy EMN o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2018.

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů