Aktuality

27.09.2023
Vydání Výroční zprávy o migraci a azylu 2022 (národní příspěvek České republiky)
Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice vydalo Výroční zprávu o migraci a azylu za rok 2022 v českém jazyce.
8.08.2023
Nejdůležitější vývoj z oblasti migrace a azylu v ČR za rok 2022 přehledně na jednom místě = Country Factsheet 2022
Právě byl publikován dokument s názvem Country Factsheet Czech Republic 2022, ve kterém naleznete souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za daný rok.
18.07.2023
Souhrnná výroční zpráva o migraci a azylu 2022(spolu s Informem, Flashem)
Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2022.
9.05.2023
Nový inform na téma Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation
Právě vyšel nový inform Evropské migrační sítě na téma Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation. Tento inform si klade za cíl poskytnout širší pohled na to, jak jsou fenomény vysídlení a migrace související s katastrofami, změnou klimatu a zhoršováním životního prostředí řešeny v rámci klíčových iniciativ a politik na národní úrovni v členských zemích EMN či OECD.
3.05.2023
Pozvánka na Den Evropy
České národní kontaktní místo Vás zve na akci pořádanou k příležitosti oslav Dne Evropy a to 5. května od 13 hodin na Střeleckém ostrově v Praze. 
24.04.2023
Nový inform na téma Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures
Právě vyšel nový inform Evropské migrační sítě na téma Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures. Tento inform poskytuje přehled o uplatňování práva doprovázených dětí být vyslechnut v řízeních o mezinárodní ochraně v členských zemích EMN a v Norsku a představuje jejich problémy, osvědčené postupy a zkušenosti při zajišťování tohoto práva.
31.03.2023
Seminář Evropské migrační sítě k představení nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců
V souvislosti s přípravou nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců a chystanou digitalizací pobytové agendy organizuje Evropská migrační síť seminář k představení hlavních změn, které tato úprava přináší.
30.03.2023
Národní příspěvek ke studii Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce
Česká republika vydala svůj národní příspěvek ke studii EMN na téma Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce.
28.02.2023
Nový inform na téma Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries
Právě vyšel nový inform Evropské migrační sítě na téma Incentives and motives for voluntary departure. Jeho cílem je pochopit pobídky a motivace k dobrovolnému opuštění území migranty ze třetích zemí, kterým bylo uděleno rozhodnutí o návratu v členských zemích EU nebo Norsku.
14.11.2022
Den mládeže EMN
Dne 16. 11. se v budově Ministerstva vnitra uskuteční Den mládeže Evropské migrační sítě. Jedná se o interaktivní workshop, kde vybraní vysokoškolští studenti budou společně diskutovat o migračních tématech. Součástí programu bude i představení nového migračního vzdělávacího nástroje "Destination Europe", který budou mít studenti možnost vyzkoušet.
6.10.2022
Scale-up Europe
Representative of Scale-up Europe spoke at the EMN Conference and presented a report which summarizes recommendations from the subgroups who worked in the frame of the Scale-Up Europe Talent initiative. They are addressed to the European Union and to local levels. Their purpose is to make Europe the land of Tech talents.
27.09.2022
Předsednická konference Evropské migrační sítě
Evropská migrační síť dne 5. a 6. října pořádá mezinárodní konferenci na téma pracovní migrace, která je pořádána v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU. Tuto konferenci můžete sledovat online pomocí odkazu, který naleznete v článku.
11.07.2022
Nový inform na téma Incentives and motives for voluntary departure
Právě vyšel nový inform Evropské migrační sítě na téma Incentives and motives for voluntary departure. Jeho cílem je pochopit pobídky a motivace k dobrovolnému opuštění území migranty ze třetích zemí, kterým bylo uděleno rozhodnutí o návratu v členských zemích EU nebo Norsku.
8.07.2022
Nový inform na téma Mapping of mental health policies for third-country national migrants
Právě byl vydán inform na téma Mapping of mental health policies for third-country national migrants. Tento inform vychází z příspěvků členských států a jeho cílem je zmapovat zkušenosti a přístupy v EU při poskytování psychologické péče migrantům ze třetích zemí.
11.04.2022
Rozšíření informačního balíčku k tématu Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana
Evropská migrační síť vydala nové dokumenty k tématu Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
10.03.2022
Nový inform na téma Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purposes
Právě byl vydán inform na téma „Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration“. Zpráva se zabývá zkušenostmi a poznatky získaných jak na úrovni EU, tak na celosvětové úrovni při implementaci programů a projektů pro rozvoj dovedností a pracovní mobility před a po přijetí nového paktu o migraci a azylu do roku 2020.
7.03.2022
Ukrajina: stručné informace o nejdůležitějším vývoji v oblasti migrace
Připravili jsme pro Vás stručné a přehledné informace tykající se ukrajinských uprchlíků a jejich příchodu na území České republiky.
3.03.2022
Nový inform na téma Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration
Právě byl vydán inform na téma „Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration“. Zpráva se zabývá zkušenostmi a poznatky získaných jak na úrovni EU, tak na celosvětové úrovni při implementaci programů a projektů pro rozvoj dovedností a pracovní mobility před a po přijetí nového paktu o migraci a azylu do roku 2020.
15.02.2022
Nový inform na téma Využití digitalizace a umělé inteligence při řízení migrace
Právě byl vydán inform týkající se „Využití digitalizace a umělé inteligence při řízení migrace“. Zpráva se zabývá dopadem používání online systémů při řízení migrace a zvláštní pozornost věnuje vlivu pandemie Covid-19 na používání technologií a digitálních postupů v migraci.
11.02.2022
Rozšíření informačního balíčku k tématu Děti v migračním procesu
Evropská migrační síť vydala nové dokumenty k tématu Děti v migračním procesu.
6.01.2022
Národní příspěvek ke studii Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana
Česká republika právě vydala svůj národní příspěvek ke studii EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
29.12.2021
Hledáme nové kolegyně/kolegy na pozici analytička/analytik národního kontaktního místa
Národní kontaktní místo EMN v České republice hledá uchazeče o místo analytička/analytika EMN.
20.07.2021
Nový inform na téma Exploring legal pathways to fulfil labour needs
Právě byl vydán první inform, který uvádí řadu těchto produktů, ve kterých se bude Evropská migrační síť zaměřovat na inovace v migraci. Tématem tohoto informu je především fenomén tzv. Talent Partnership a další legální možnosti žadatelů o mezinárodní ochranu ke vstupu na pracovní trh členských států EU a jejich dopad na naplňování potřeb pracovních trhů členských států.
19.07.2021
Nejdůležitější vývoj z oblasti migrace a azylu v ČR za rok 2020 přehledně na jednom místě = Country Factsheet 2020
Právě byl publikován dokument s názvem Country Factsheet Czech Republic 2020, ve kterém naleznete souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za daný rok.
21.06.2021
Co je Azylový a migrační slovník EMN?
Nové video Vám názorně představí, co je ten Slovník EMN.
11.06.2021
EMN Day
Videokonference k EMN Day proběhla 11. černa 2021. Kromě jiného došlo k představení Výroční zprávy o migraci a azylu za rok 2021. Záznam celé konference je dostupný on-line.
7.06.2021
Hledáme nové kolegyně/kolegy na pozici analytička/analytik národního kontaktního místa
Národní kontaktní místo EMN v České republice hledá uchazeče o místo analytička/analytika EMN.
14.05.2021
Rok s covid-19: Vstup a pobyt cizinců na území ČR
České kontaktní místo Evropské migrační sítě uspořádalo dne 15. 4. 2021 videokonferenci na téma Rok s covid-19: Vstup a pobyt cizinců na území ČR.
12.05.2021
Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (leden– duben 2021)
Byl publikován další přehled ad-hoc dotazů položených v rámci EMN. V přehledu naleznete odkazy na odpovědi jednotlivých států.
4.05.2021
Souhrnný tzv. Umbrella inform na téma dopadů covid-19 na různé oblasti migrace
Právě byl publikován tzv. Umbrella inform, kde najdete všechna důležitá zjištění z několika materiálů z pera EMN a OECD na téma dopady covid-19 na rozličné oblasti migrace.
29.03.2021
Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (prosinec 2020 - leden 2021)
Byl publikován další z řady přehledů ad-hoc dotazů EMN. V tomto přehledu naleznete hypertextové odkazy na pdf verze dotazů od prosince 2020 do ledna 2021.
12.03.2021
Moldavská republika se stává součástí Evropské migrační sítě
Dne 12. března 2021 se Moldavská republika coby pozorovatel připojila k Evropské migrační síti. Pracovní ujednání představují důležitý krok k posílení spolupráce v oblastech migrace a azylu.
11.03.2021
Gruzie se stává součástí Evropské migrační sítě
V březnu 2021 se Gruzie coby pozorovatel připojila k Evropské migrační síti. Pracovní ujednání představují důležitý krok k posílení spolupráce v oblastech migrace a azylu.
10.03.2021
Publikace informačního balíčku k tématu Děti v migraci a expertní webinář EMN
Evropská migrační síť uspořádala expertní webinář na téma Děti v migraci. V jeho průběhu byla představena souhrnná zpráva EMN na toto téma.
25.02.2021
Statistická příloha ke čtvrtletní zprávě o migraci (IV. 2020)
Ministerstvo vnitra České republiky publikovalo statistickou přílohu ke čtvrtletní zprávě o migraci za poslední čtvrtletní roku 2020.
24.02.2021
Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (listopad 2020 - konec roku 2020)
Evropská migrační síť bude nově pro lepší přehlednost vydávat krátký souhrn těchto dotazů i s hypertextovými odkazy na celé jejich znění. První přehled obsahuje dotazy publikované od listopadu do konce roku 2020.
21.02.2021
Info balíček ke studii: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany
Česká republika představuje svůj národní příspěvek ke studii EMN: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany. Info balíček obsahuje národní příspěvek ke studii a jeho shrnutí v češtině.
9.02.2021
Vydání 33. Bulletinu EMN
EMN právě vydala poslední bulletin za rok 2020 (říjen-prosinec) spolu se stručným shrnutím toho nejdůležitějšího tzv. flashem.
4.02.2021
Politika Evropské unie v oblasti pracovní migrace - kulatý stůl EMN, JRC a DG HOME
První online kulatý stůl organizovaný Evropskou migrační sítí ve spolupráci s Joint Research Centre (JRC) a DG HOME se konal 5. 11. 2020 na téma Politika Evropské unie v oblasti pracovní migrace.
4.02.2021
Kulatý stůl na téma Udržitelná migrace z Afriky do Evropy
Evropská migrační síť a národní kontaktní bod Norska organizovali 9. 12. 2020 online kulatý stůl na téma Udržitelná migrace z Afriky do Evropy. Odborníci na toto téma se zabývali především konceptualizací udržitelné migrace s ohledem na přístup zemí původu i samotných cílových zemí.
29.01.2021
EMN webinář na téma: Mladí migranti na přechodu k dospělosti
V pořadí již o druhý webinář EMN na téma dětí v migraci se věnuje problematice postavení nezletilých, kteří brzy dovrší nebo již dovršili věk dospělosti, což mnohdy znamená zásadní zlom v jejich postavení.
21.01.2021
Národní příspěvek ke studii Děti v migraci
Česká republika právě vydala svůj národní příspěvek ke studii EMN na téma Děti v migraci.
13.01.2021
Přehled aktivit EMN za rok 2020
Čím vším se EMN v roce 2020 zabývala a jaké publikace vznikly? Krátký přehled můžete najít zde.
31.12.2020
Národní příspěvek na téma Responses to long-term irregularly staying migrants
Česká republika právě publikovala svůj národní příspěvek ke studii na téma Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway.
16.12.2020
Info balíček ke studii EMN na téma Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU
České národní kontaktní místo EMN vydalo 12. 8. 2020 národní příspěvek ke studii na téma Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU. 
1.12.2020
Balíček k dopadu pandemie COVID-19 na různá odvětví migrace
Evropská migrační síť vydala několik krátkých informů, které analyzují dopad pandemie COVID-19 na různé oblasti migrace.
29.11.2020
Vydání Výroční zprávy o politice v oblasti azylu a migrace 2019 (národní příspěvek České republiky)
Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice vydalo Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2019 v českém i anglickém jazyce.
16.11.2020
32. vydání EMN Bulletinu (červenec-září 2020)
Právě jsme publikovali 32. vydání EMN Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 3. čtvrtletí roku 2020.
16.10.2020
Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States
EMN a OECD  ve spolupráci vydali druhý z řady Informů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti migrace.
16.08.2020
31. vydání EMN Bulletinu (duben-červen 2020)
Dnes jsme publikovali 31. vydání EMN Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2020 (duben-červen 2020). 
29.11.2019
Výtah zajímavých informací o cizincích v ČR ze statistické přílohy Výroční zprávy EMN 2018
Výtah zajímavých dat za Českou republiku ze Statistické přílohy Výroční zprávy EMN o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2018.

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů