Národní příspěvek ke studii Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce

Česká republika právě vydala svůj národní příspěvek ke studii EMN na téma Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce, který můžete najít v sekci Publikace nebo přímo zde .

Tato studie si klade za cíl:

  • Zmapovat současné vnitrostátní právní a politické přístupy k poskytování přístupu na trh práce pro žadatele o mezinárodní ochranu v členských a pozorovatelských státech EMN;
  • Zmapovat současná vnitrostátní opatření v členských a pozorovatelských státech EMN zaměřená na podporu přístupu na trh práce pro žadatele o mezinárodní ochranu a potenciální překážky, které přístupu brání;
  • Identifikovat v členských a pozorovatelských státech EMN klíčové aktéry, včetně těch na regionální úrovni (pokud je to relevantní), kteří se podílejí na návrhu a realizaci podpory opatření zaměřených na usnadnění integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce nebo jsou za něj zodpovědní;
  • Poskytnout příklady osvědčených postupů a výzev členských a pozorovatelských států EMN týkajících se přijatých opatření, která zprostředkovávají přístup na trh práce pro žadatele o mezinárodní ochranu, a to na národní, ale také na regionální nebo místní úrovni.

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů