Publikace

S ohledem na cíl EMN, kterým je zajištění a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace, připravujeme každoročně mnoho různých typů publikací. Typy našich publikací naleznete v sekci O nás.

Guardianship of unaccompanied minors (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu „Guardianship of unaccompanied minors“.
JazykEN
Rok vydání2024
KategorieInformy

Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu „Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals".
JazykEN
Rok vydání2024
KategorieInformy

EMN Quarterly - 42. vydání (leden-březen 2023)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 1. čtvrtletí roku 2023 a skládá se z plné verze a zkráceného přehledu ve formě tzv. flashe.
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieBulletiny

Access to autonomous housing in the context of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu „Access to autonomous housing in the context of international protection".
JazykEN
Rok vydání2024
KategorieInformy

Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce (info balíček)

Právě vyšel informační balíček ke studii Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce.
JazykCZ,EN
Rok vydání2023
KategorieStudie

Country Factsheet 2022 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2022, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieOstatní

Annual Report on Migration and Asylum 2022 (info balíček)

Právě vyšel informační balíček k Výroční zprávě o migraci a azylu za rok 2022.
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieVýroční zprávy

Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes.
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation".
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Statelessness in the European Union, Norway and Georgia (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Statelessness in the European Union, Norway and Georgia".
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures".
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

The integration of applicants for international protection in the labour market (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma "Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce".
JazykCZ
Rok vydání2023
KategorieStudie

Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries". 
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Organising flexible housing in the context of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Organising flexible housing in the context of international protection".
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Transition of unaccompanied minors to adulthood (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Přechod nezletilých osob bez doprovodu do dospělosti."
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Temporary Protection Directive: Housing and Services (informy)

Evropská migrační síť vydala dva informy, které se zabývají směrnicí o dočasné ochraně, a to v oblasti ubytování a přístupu ke službám.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Secondary movements of beneficiaries of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Sekundární pohyb poživatelů mezinárodní ochrany".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma "Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieStudie

Country Factsheet 2021 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2021, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Incentives and motives for voluntary departure (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Pobídky a motivace k dobrovolnému opuštění území".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Mapping of mental health policies for third-country national migrants (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Mapování péče o psychické zdraví migrantů ze třetích zemí".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2021 (info balíček)

JazykEN
Rok vydání2022
KategorieVýroční zprávy

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (inform)

Stručné shrnutí nejdůležitějších poznatků na základě analýzy odpovědí členských států ke studii EMN na téma "Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma "Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Attracting and retaining international researchers (inform)

Evropská migrační síť vydala inform na téma "Attracting and retaining international researchers". Tato zpráva se zabývá způsoby, kterými se členské státy EU snaží přilákat a následně udržet mezinárodní výzkumné pracovníky. Přináší přehled prostředků, které členské státy používají ke zvýšení své atraktivity pro tyto pracovníky, snaží se nastínit hlavní výzvy v této oblasti a předkládá příklady dobré praxe.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purpose

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purpouse“. Cílem informu je zmapovat zkušenosti a přístupy v rámci EU při prevenci a řešení situací, kdy jsou pobytová povolení potenciálně zneužívána k jiným účelům než ke studiu.
JazykEN
Rok vydání2022

Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration“. Zpráva se zabývá zkušenostmi a poznatky získaných jak na úrovni EU, tak na celosvětové úrovni při implementaci programů a projektů pro rozvoj dovedností a pracovní mobility před a po přijetí nového paktu o migraci a azylu do roku 2020.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

The Use of Digitalization and Artificial Intelligence in Migration Management

Evropská migrační síť vydala inform týkající se „Využití digitalizace a umělé inteligence při řízení migrace“. Zpráva se zabývá dopadem používání online systémů při řízení migrace a zvláštní pozornost věnuje vlivu pandemie Covid-19 na používání technologií a digitálních postupů v migraci.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (inform)

Stručné shrnutí souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (flash)

Krátký přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017 .
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
JazykCZ
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection.
JazykEN, CZ
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieStudie

Detection of vulnerabilities in the international protection procedure

EMN vydala inform týkající se detekce zranitelnosti osob v procesu řízení o udělení mezinárodní ochrany.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury.
JazykCZ
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma: Zajištění a alternativy k zajištění ve věci mezinárodní ochrany a řízení o návratu.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway

Informační balíček se všemi výstupy EMN k tématu Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway (Flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Exploring legal pathways to fulfil labour needs

Právě byl vydán první inform, který uvádí řadu těchto produktů, zaměřujících se na inovace v migraci.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Country Factsheet 2020 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2020, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Annual Report on Migration and Asylum 2020 (info balíček)

Právě vyšel informační balíček k Výroční zprávě o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2020.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieVýroční zprávy

Annual Report on Migration and Asylum 2020 (Inform)

Spolu se Souhrnnou zprávou o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2020 byly vydány i kratší dokumenty, které shrnují nejdůležitější body zprávy. Tento inform je zkrácenou verzí celé zprávy, kde najdete výtah všech důležitých informací, které poskytly jednotlivé členské státy.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2020 (Flash)

Spolu se Souhrnnou zprávou o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2020 byly vydány i kratší dokumenty, které shrnují nejdůležitější body zprávy. Tento flash představuje jednostránkový přehled klíčových zjištění.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Separated and Missing Migrants: Member States Approaches to Prevent Family Separation and Search Mechanisms for Missing Migrants

EMN ve spolupráci s ICRC vydala inform týkající se zavedených opatření k zabránění odloučení migrujících osob od svých rodin.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

EMN Bulletin - 34. vydání (leden-březen 2021)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 1. čtvrtletí roku 2021 a skládá se z plné verze a zkráceného přehledu ve formě tzv. flashe.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieBulletiny

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (leden-duben 2021)

Krátký přehled publikovaných ad-hoc dotazů v rámci EMN za období leden až duben 2021 s hypertextovými odkazy na pdf. verze.
JazykCZ,EN
Rok vydání2021
KategorieAd-Hoc dotazy

How has the Pandemic Impacted EU and OECD Countries in the Migration Area?

Flash shrnující cíle a zjištění tzv. Umbrella informu na dopady pandemie covid-19 na různé oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries (EMN and OECD Umbrella inform)

EMN ve spolupráci s OECD vydala tzv. umbrella inform s informacemi ze všech publikovaných informů ohledně dopadu pandemie covid-19 na různé oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (prosinec 2020 - leden 2021)

Krátký přehled publikovaných ad-hoc dotazů v rámci EMN za období prosinec 2020 až leden 2021 s hypertextovými odkazy na pdf verze.
JazykCZ,EN
Rok vydání2021
KategorieAd-Hoc dotazy

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Means of Subsistence for Schengen Visa

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem týkající se krátkých víz a sponzorů.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieAd-Hoc dotazy

Children in Migration (info balíček)

Plný informační balíček publikací EMN ke studii na téma Děti v migraci.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Children in Migration (inform)

Stručné shrnutí souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migraci.
JazykENG
Rok vydání2021
KategorieInformy

Children in Migration (flash)

Krátký přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migraci.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (listopad 2020 - konec roku 2020)

Evropská migrační síť bude nově pro lepší přehlednost vydávat krátký souhrn těchto dotazů i s hypertextovými odkazy na celé jejich znění. První přehled obsahuje dotazy publikované od listopadu do konce roku 2020.
JazykCZ,EN
Rok vydání2021
KategorieAd-Hoc dotazy

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Residence conditions applicable to TCNs based on their family links

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný francouzským národním kontaktním místem na téma podmínek sloučení rodiny občanů třetích zemí.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieAd-Hoc dotazy

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Children of beneficiaries of international protection

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný německým národním kontaktním místem týkající se podmínek pojící se s potomky osob s udělenou mezinárodní ochranou, kteří ale sami tento status nemají.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieAd-Hoc dotazy

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Health care provisions for asylum seekers

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem na téma zajišťování lékařské péče žadatelům o azyl.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieAd-Hoc dotazy

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Long-term resident scheme for children

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem na téma dlouhodobých pobytů pro děti.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieAd-Hoc dotazy

Statistická příloha ke čtvrtletní zprávě o migraci (IV. 2020)

Ministerstvo vnitra České republiky publikovalo statistickou přílohu ke čtvrtletní zprávě o migraci za poslední čtvrtletní roku 2020.
JazykCZ
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Accurate, timely, interoperable? Data management in the asylum procedure (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Accurate, timely, interoperable? Data management in the asylum procedure.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Shrnutí národní studie: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany - Česká republika

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany.
JazykCZ
Rok vydání2021
KategorieOstatní

EMN Bulletin - 33. vydání (říjen-prosinec 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2020.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

Children in Migration

Příspěvek České republiky k souhrnné zprávě Evropské migrační sítě na téma dětí v migraci.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Impact of COVID-19 pandemic on voluntary and forced return procedures and policy responses

JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway (národní zpráva)

Příspěvek České republiky ke studii.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Impact of COVID-19 on migration (informační balíček)

Plný informační balíček publikací a webinářů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na specifické oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom

Evropská migrační síť (EMN) vydala plný informační balíček ke studii zabývající se občany třetích zemí, kteří přicházejí do členských států EU, Velké Británie a Norska za účelem sezónního zaměstnání podle Směrnice 2014/36/EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom (Inform)

Krátký přehled nejdůležitějších poznatků jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska plynoucí z jejich národních příspěvků a syntézy studie na téma sezónních pracovníků v EU (podle Směrnice 2014/36/EU).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom (Flash)

Tato publikace obsahuje jednostránkové shrnutí nejdůležitějších poznatků studie na dané téma, které vyplynuly z národních příspěvků členských států EU, Velké Británie a Norska.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic

Evropská migrační síť vydala v pořadí třetí ze série informů reflektujících dopady pandemie COVID-19 na různá odvětví migrace. Tato publikace se zaměřuje na pracovní migraci do klíčových odvětví pracovního trhu.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

The impact of COVID-19 on remittances in EU and OECD countries

Tato publikace je v pořadí čtvrtým za série informů, které vydává EMN ve spolupráci s OECD na téma dopadů COVID-19 na specifické oblasti migrace. Tato publikace se specificky zabývá dopadem pandemie na oblast remitencí.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

How Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors

Tato publikace vznikla na základě úzké spolupráce mezi EMN, mezinárodními organizacemi (IOM, UNHCR and UNICEF), agenturami EU (EASO, FRA and Frontex), EU neziskovými organizacemi (Missing Children Europe, PICUM12) a mezinárodními neziskovými organizacemi (Save the Children).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin

Evropská migrační síť vydala informační balíček ke studii na téma: Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

EMN Bulletin - 32. vydání (červenec-září 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 3. čtvrtletí roku 2020. Vzhledem k pandemii COVID-19 byla zakomponována speciální příloha, která reflektuje dopady pandemie na danou oblast i řešení přijatá jednotlivými státy.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

Shrnutí národní studie: Získání a ochrana sezónních pracovníků z třetích zemí ve státech Evropské unie

Krátké shrnutí závěrů plynoucích z příspěvku České republiky ke studii Evropské migrační sítě na téma Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom.
JazykCZ
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States

EMN a OECD ve spolupráci vydali druhý z řady informů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic (working document)

Tato publikace obsahuje výchozí pracovní dokument EMN na téma pobytů a nezaměstnanosti migrantů/cizinců v průběhu COVID-19.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

EMN Bulletin - 31. vydání (duben-červen 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2020 (duben-červen 2020). Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějších změn za dané období (tzv. Flash) a speciální přílohy na téma Reakce členských států na zásah pandemie COVID-19 do migrační a azylové problematiky.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

EMN Bulletin - 31. vydání (duben-červen 2020) (Flash)

Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějších změn za dané období (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Country Factsheet 2019 (Czech Republic)

Tato publikace obsahuje krátký souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2019, tzv. Country Factsheet (Czech Republic).
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Long-Term Resident Status in the EU

Tato publikace se zaměřuje na strategii členských států EU při integraci občanů třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými residenty v jednom z těchto států.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2019

Právě vyšel informační balíček k Výroční zprávě o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019. 
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieVýroční zprávy

Annual Report on Migration and Asylum 2019 (Inform)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za členské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2019 (Flash)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za členské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Comparative Overview of National Protection Statuses in the EU and Norway

Balíček publikací ke studii na téma Komparativní přehled národních ochranných statusů jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

EMN Bulletin - 30. vydání (leden-březen 2020)

Tato publikace obsahuje přehled nejdůležitějšího vývoje v oblasti migrace a azylu v jednotlivých členských státech EU, VB a Norsku za 1. čtvrtletí roku 2020 (únor-březen 2020).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

How do Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors (Inform)

Dokument poskytuje přehled o přístupech jednotlivých států v případě útěků / zmizení nezletilých dětí bez doprovodu, poskytuje základní přehled o statistických datech týkající se této skupiny dětí a věnuje se mezinárodní spolupráci.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination

Informační balíček publikací ke studii na téma Dopady vízové liberalizace.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU

EMN publikovala informační balíček ke studii na téma Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů souhrnné zprávy ze studie na téma Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU (Inform)

Tato publikace obsahuje nejdůležitější zjištění ze souhrnné zprávy členských států EU, VB a Norska na téma: Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

EMN Bulletin - 29. vydání (říjen-prosinec 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech EU, VB a Norsku a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2019.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

Policies and Practicies on Return Counselling for Migrants in EU Member States and Norway (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Policies and Practices for the Training and Support of Return Counsellors in their Role to Provide Migrants with Timely, Unbiased and Reliable Information on Return (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Policies and Practices on Outreach and Information Provision for the Return of Migrants in EU Member States and Norway (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Série informů na téma návratového poradenství

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Statelessness in the European Union (Inform)

Tato publikace se zaměřuje na problematiku osob bez státní příslušnosti.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Shrnutí národní studie na cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku - Česká republika

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Pathways to Citizenship For Third-coutry Nationals in EU Member States.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU

EMN vydala informační balíček k tématu Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU (Inform)

Přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy (tzv. syntéza) ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí souhrnné zprávy (tzv. syntéze) ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

EMN Bulletin - 28. vydání (červenec-září 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za třetí čtvrtletí roku 2019.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieBulletiny

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů souhrnné zprávy ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších poznatků ze souhrnné zprávy ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Attracting and Retaining International Students in the EU

Informační balíček ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

EMN Bulletin - 27. vydání (duben-červen 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za druhé čtvrtletí roku 2019.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieBulletiny

Attracting and Retaining International Students in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí souhrnné zprávy členských států EU, VB a Norska ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Attracting and Retaining International Students in the EU (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2018

Informační balíček publikací k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2018.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieVýroční zprávy

Shrnutí národní studie na migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ze třetích zemí

Stručné shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU") v českém jazyce.
JazykCZ
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Country Factsheet 2018 (Czech Republic)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2018, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2018 (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů ze souhrnné Výroční zprávy o politice v oblasti migrace a azylu 2018 za členské státy EU, VB a Norsko.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2018 (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné Výroční zprávy o politice v oblasti migrace a azylu 2018 za členské státy EU, VB a Norsko.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

EMN Bulletin - 26. vydání (leden-březen 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za první čtvrtletí roku 2019.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieBulletiny

Glossary EMN - 6.0 version (Slovníček EMN - 6. verze)

Nově aktualizovaná verze slovníčku EMN v sobě obsahuje nejdůležitější termíny z oblasti migrace a azylu, jejich překlady do národních jazyků členských států EU, VB a Norska, jejich vysvětlení i vývoj.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination (Inform)

Inform s nejdůležitějšími zjištěními souhrnné zprávy na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination (Flash)

Flash se závěry souhrnné zprávy na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Shrnutí studie na osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu

Stručné shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin") v českém jazyce.
JazykCZ
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Organisation of Migration and Asylum System in the Czech Republic (2019)

Tato publikace obsahuje informace o organizaci a fungování azylového a migračního systému České republiky.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States

Evropská migrační síť (EMN) vydala plný informační balíček ke studii na téma Integrace občanů třetích zemí na pracovní trh členských států EU.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States (Inform)

Krátký přehled nejdůležitějších poznatků jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska plynoucí z jejich národních příspěvků a syntézy studie.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States (Flash)

Jednostránkové shrnutí nejdůležitějších poznatků studie na dané téma, které vyplynuly z národních příspěvků členských států EU, Velké Británie a Norska.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

EMN Bulletin - 25. vydání (říjen-prosinec 2018)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2018.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieBulletiny

Shrnutí národní studie na mezinárodní studenty

Shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU") v českém jazyce.
JazykCZ
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Shrnutí národní studie na dopady vízové liberalizace

Shrnutí národního příspěvku ke studii na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU v českém jazyce.
JazykCZ
Rok vydání2019
KategorieOstatní

EMN Bulletin - 24. vydání (červenec-září 2018)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 3. čtvrtletí roku 2018.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieBulletiny

Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection (Flash)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016

Informační balíček publikací.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieStudie

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 (Flash)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

Country Factsheet 2017 (Czech Republic)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2017, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

EMN Bulletin - 23. vydání (duben-červen 2018)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2018.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieBulletiny

Approaches to UAMs Following Status Determination in the EU and Norway (Synthesis Report)

Informační balíček všech publikací ke studii.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieStudie

Approaches to UAMs Following Status Determination in the EU and Norway (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2017

Informační balíček publikací k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2017.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieVýroční zprávy

Understanding Migration in the EU: Insights from the European Migration Network 2008-2018

Výroční zpráva vydaná k desetiletému výročí fungování Evropské migrační sítě.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieVýroční zprávy

EMN Bulletin - 22. vydání (leden-březen 2018)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieBulletiny

Family Reunification of TCNs in EU: National Practices

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieStudie

Illegal Employment of Third-country Nationals in the European Union (National Report)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieStudie

Safe Countries of Origin (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

The Effectiveness of Return in EU Member States

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieStudie

The Effectiveness of Return in EU Member States (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

EMN Bulletin - 21. vydání (říjen-prosinec 2017)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieBulletiny

Attracting and Retaining Foreign Startup Founders (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedure

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieStudie

EMN Information Leaflet

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedures (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

EMN Policy Brief on Migrant´s Movements through the Mediterranean

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieStudie

EMN Bulletin - 20. vydání (červenec - září 2017)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieBulletiny

Illegal Employment of Third-country Nationals in the European Union (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieStudie

Country Factsheet 2016 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieOstatní

EMN Bulletin - 19. vydání (duben - červen 2017)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieBulletiny

EMN Bulletin - 18. vydání (leden - březen 2017)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieBulletiny

EMN Bulletin - 17. vydání (říjen - prosinec 2016)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieBulletiny

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2016

Balíček publikací k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2016.
Rok vydání2017
KategorieVýroční zprávy

Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works? (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works?

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieStudie

Statelessness in the EU (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Country Factsheet 2015 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieOstatní

EMN Bulletin - 16. vydání (červenec - září 2016)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieBulletiny

Returning Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Returning Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices (Synthesis Report)

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieStudie

EMN Annul Report on Immigration and Asylum 2015

Balíček publikací k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2015.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieVýroční zprávy

EMN Bulletin - 15. vydání (duben - červen 2016)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieBulletiny

Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States approaches (Synthesis Report)

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieStudie

Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States approaches (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices

Informační balíček ke studii obsahuje národní příspěvek České republiky, syntézu za členské státy EU, VB a Norsko a inform.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieStudie

EMN Bulletin - 14. vydání (leden - březen 2016)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieBulletiny

EMN Bulletin - 13. vydání (říjen - prosinec 2015)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieBulletiny

EMN Policy brief on migrant’s movements through the Mediterranean

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Study on the exchange of information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieOstatní

Challenges of policy coordination for third-country nationals

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieOstatní

The Kurds - History - Religion - Language - Politics

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieOstatní

EMN Information Leaflet

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieOstatní

Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Inform on migrants’ movements through the Mediterranean

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Admitting third-country nationals for business purposes

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Policies, practices and data on unaccompanied minors

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Challenges and good practices in the return and reintegration of irregular migrants to Western Africa

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Practical approaches and good practices in return and reintegration to Afghanistan and Pakistan

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Overview: Incentives to return to a third-country and support provided to migrants for their reintegration

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Good practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy and use of readmission agreements between Member States and third countries

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

Applicable fees for issuance of residence permits to third-country nationals

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

Addressing facilitation of irregular migration by boats departing from North-Africa

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

Case Law of the Court of Justice of the European Union relating to legal migration and national developments

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures (National Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different Member States (National Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different Member States (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu imigračních politik (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2014
KategorieStudie

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies (National Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Admitting third-country nationals for business purposes (National Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Admitting third-country nationals for business purposes (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Studie o nezletilých bez doprovodu: politiky, praxe a data (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2015
KategorieStudie

Policies, practices and data on unaccompanied minors (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Policies, practices and data on unaccompanied minors (Synthesis Report - Statistics)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Migrant Access to Social security and Healthcare: Policies and Practice (National Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Dissemination of information on voluntary return: How to reach irregular migrants not in contact with the authorities (Sythesis Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies (Synthesis Report)

JazykENG
Rok vydání2014
KategorieStudie

Migrant Access to Social security and Healthcare: Policies and Practice (Synthesis Report)

JazykENG
Rok vydání2014
KategorieStudie

Good Practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries (National Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Good Practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Intra-EU mobility of third-country nationals (National Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

Intra-EU mobility of third-country nationals (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals (National Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

A Study on Smuggling on Migrants

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

A Study on Smuggling of Migrants (Executive Summary)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

EMN Bulletin - 10. vydání (listopad 2014 - únor 2015)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieBulletiny

EMN Bulletin - 9. vydání (srpen - listopad 2014)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieBulletiny

EMN Bulletin - 8. vydání (květen - srpen 2014)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieBulletiny

EMN Bulletin - 12. vydání (červen - září 2015)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieBulletiny

EMN Annual Report on Immigration and Asylum 2014

Informační balíček k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace.
JazykEN
Rok vydání2015
KategorieVýroční zprávy

EMN Bulletin - 11. vydání (březen - květen 2015)

EMN Bulletin obsahuje informace o aktuálním vývoji v oblasti azylu a migrace v členských státech EU a Norsku.
JazykEN
Rok vydání2015
KategorieBulletiny

EMN Annual Policy Report 2012

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieVýroční zprávy

EMN Annual Policy Report 2011 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2012
KategorieVýroční zprávy

Studie EMN o opatřeních směřujících k omezování neregulérní migrace v ČR (národní zpráva)

Studie hodnotí politický a právní rámec ČR ve vztahu k neregulérní migraci a dopad implementace legislativy EU a poskytuje přehled opatření uplatňovaných vůči neregulérní migraci.
JazykCZ
Rok vydání2012
KategorieStudie

Practical Measures for Reducing Irregular Migration in the Czech Republic (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2012
KategorieStudie

EMN Annual Policy Report 2010 (Czech Republic)

Zpráva podává souhrnnou a podrobnou informaci o trendech ve vývoji v oblasti migrace, azylu a integrace v ČR v roce 2010.
JazykEN
Rok vydání2011
KategorieVýroční zprávy

Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2010
KategorieStudie

Satisfying Labour Demand through Migration (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2010
KategorieStudie

Dočasná a cirkulární migrace (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2010
KategorieStudie

Temporary and Circular Migration (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2010
KategorieStudie

Reception Systems, their Capacities and the Social Situation of Asylum Applicants within the Reception System in the EU Member States (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2005
KategorieStudie

Rozdílné národní přístupy k udělování ochranných statusů neharmonizovaných v rámci EU (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2009
KategorieStudie

Different National Practices concerning Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2009
KategorieStudie

Programy a strategie členských států EU podporující asistovaný návrat a reintegraci do třetích zemí (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2009
KategorieStudie

Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2009
KategorieStudie

The Organisation of Asylum and Migration Policies in the Czech Republic (národní zpráva)

JazykENG
Rok vydání2009
KategorieStudie

EMN Annual Policy Report 2009 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2010
KategorieVýroční zprávy

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR: Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2010
KategorieStudie

EMN Annual Policy Report 2008 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2008
KategorieVýroční zprávy

EMN Annual Policy Report 2007 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2008
KategorieVýroční zprávy

EMN Annual Policy Report 2006 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2008
KategorieVýroční zprávy

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů