Publikace

S ohledem na cíl EMN, kterým je zajištění a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace, připravujeme každoročně mnoho různých typů publikací. Typy našich publikací naleznete v sekci O nás.

Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce (info balíček)

Právě vyšel informační balíček ke studii Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce.
JazykCZ,EN
Rok vydání2023
KategorieStudie

The integration of applicants for international protection in the labour market (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma "Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce".
JazykCZ
Rok vydání2023
KategorieStudie

Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma "Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
JazykCZ
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection.
JazykEN, CZ
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieStudie

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma: Zajištění a alternativy k zajištění ve věci mezinárodní ochrany a řízení o návratu.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway

Informační balíček se všemi výstupy EMN k tématu Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Children in Migration (info balíček)

Plný informační balíček publikací EMN ke studii na téma Děti v migraci.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Accurate, timely, interoperable? Data management in the asylum procedure (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Accurate, timely, interoperable? Data management in the asylum procedure.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Children in Migration

Příspěvek České republiky k souhrnné zprávě Evropské migrační sítě na téma dětí v migraci.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieStudie

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway (národní zpráva)

Příspěvek České republiky ke studii.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom

Evropská migrační síť (EMN) vydala plný informační balíček ke studii zabývající se občany třetích zemí, kteří přicházejí do členských států EU, Velké Británie a Norska za účelem sezónního zaměstnání podle Směrnice 2014/36/EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin

Evropská migrační síť vydala informační balíček ke studii na téma: Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

Comparative Overview of National Protection Statuses in the EU and Norway

Balíček publikací ke studii na téma Komparativní přehled národních ochranných statusů jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination

Informační balíček publikací ke studii na téma Dopady vízové liberalizace.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU

EMN publikovala informační balíček ke studii na téma Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU

EMN vydala informační balíček k tématu Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

Attracting and Retaining International Students in the EU

Informační balíček ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States

Evropská migrační síť (EMN) vydala plný informační balíček ke studii na téma Integrace občanů třetích zemí na pracovní trh členských států EU.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieStudie

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016

Informační balíček publikací.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieStudie

Approaches to UAMs Following Status Determination in the EU and Norway (Synthesis Report)

Informační balíček všech publikací ke studii.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieStudie

Family Reunification of TCNs in EU: National Practices

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieStudie

Illegal Employment of Third-country Nationals in the European Union (National Report)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieStudie

The Effectiveness of Return in EU Member States

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieStudie

Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedure

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieStudie

EMN Policy Brief on Migrant´s Movements through the Mediterranean

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieStudie

Illegal Employment of Third-country Nationals in the European Union (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieStudie

Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works?

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieStudie

Returning Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices (Synthesis Report)

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieStudie

Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States approaches (Synthesis Report)

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieStudie

Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices

Informační balíček ke studii obsahuje národní příspěvek České republiky, syntézu za členské státy EU, VB a Norsko a inform.
JazykEN
Rok vydání2016
KategorieStudie

EMN Policy brief on migrant’s movements through the Mediterranean

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures (National Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different Member States (National Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different Member States (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu imigračních politik (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2014
KategorieStudie

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies (National Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Admitting third-country nationals for business purposes (National Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Admitting third-country nationals for business purposes (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Studie o nezletilých bez doprovodu: politiky, praxe a data (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2015
KategorieStudie

Policies, practices and data on unaccompanied minors (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Policies, practices and data on unaccompanied minors (Synthesis Report - Statistics)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Migrant Access to Social security and Healthcare: Policies and Practice (National Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Dissemination of information on voluntary return: How to reach irregular migrants not in contact with the authorities (Sythesis Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies (Synthesis Report)

JazykENG
Rok vydání2014
KategorieStudie

Migrant Access to Social security and Healthcare: Policies and Practice (Synthesis Report)

JazykENG
Rok vydání2014
KategorieStudie

Good Practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries (National Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Good Practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieStudie

Intra-EU mobility of third-country nationals (National Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

Intra-EU mobility of third-country nationals (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals (National Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals (Synthesis Report)

JazykEN
Rok vydání2013
KategorieStudie

A Study on Smuggling on Migrants

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

A Study on Smuggling of Migrants (Executive Summary)

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieStudie

Studie EMN o opatřeních směřujících k omezování neregulérní migrace v ČR (národní zpráva)

Studie hodnotí politický a právní rámec ČR ve vztahu k neregulérní migraci a dopad implementace legislativy EU a poskytuje přehled opatření uplatňovaných vůči neregulérní migraci.
JazykCZ
Rok vydání2012
KategorieStudie

Practical Measures for Reducing Irregular Migration in the Czech Republic (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2012
KategorieStudie

Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2010
KategorieStudie

Satisfying Labour Demand through Migration (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2010
KategorieStudie

Dočasná a cirkulární migrace (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2010
KategorieStudie

Temporary and Circular Migration (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2010
KategorieStudie

Reception Systems, their Capacities and the Social Situation of Asylum Applicants within the Reception System in the EU Member States (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2005
KategorieStudie

Rozdílné národní přístupy k udělování ochranných statusů neharmonizovaných v rámci EU (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2009
KategorieStudie

Different National Practices concerning Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2009
KategorieStudie

Programy a strategie členských států EU podporující asistovaný návrat a reintegraci do třetích zemí (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2009
KategorieStudie

Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries (národní zpráva)

JazykEN
Rok vydání2009
KategorieStudie

The Organisation of Asylum and Migration Policies in the Czech Republic (národní zpráva)

JazykENG
Rok vydání2009
KategorieStudie

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR: Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace (národní zpráva)

JazykCZ
Rok vydání2010
KategorieStudie

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů