Publications

With respect to the goal of the EMN that is the provision and comparison of objective, complex and policy-relevant information on current situation, developments and practices in the field of asylum and migration, the EMN prepares annually many different types of publications, such as national contribution to thematic studies, syntheses, national reports, quarterly bulletins, informs, situational reports, ad-hoc queries etc.

Guardianship of unaccompanied minors (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu „Guardianship of unaccompanied minors“.
LanguageEN
Year2024
CategoryInforms

Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu „Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals".
LanguageEN
Year2024
CategoryInforms

EMN Quarterly - 42. vydání (leden-březen 2023)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 1. čtvrtletí roku 2023 a skládá se z plné verze a zkráceného přehledu ve formě tzv. flashe.
LanguageEN
Year2023
CategoryBulletins

Access to autonomous housing in the context of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu „Access to autonomous housing in the context of international protection".
LanguageEN
Year2024
CategoryInforms

Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce (info balíček)

Právě vyšel informační balíček ke studii Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce.
LanguageCZ,EN
Year2023
CategoryStudies

Country Factsheet 2022 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2022, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
LanguageEN
Year2023
CategoryOthers

Annual Report on Migration and Asylum 2022 (info balíček)

Právě vyšel informační balíček k Výroční zprávě o migraci a azylu za rok 2022.
LanguageEN
Year2023
CategoryAnnual Reports

Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes.
LanguageEN
Year2023
CategoryInforms

Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation".
LanguageEN
Year2023
CategoryInforms

Statelessness in the European Union, Norway and Georgia (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Statelessness in the European Union, Norway and Georgia".
LanguageEN
Year2023
CategoryInforms

Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures".
LanguageEN
Year2023
CategoryInforms

The integration of applicants for international protection in the labour market (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma "Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce".
LanguageCZ
Year2023
CategoryStudies

Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries". 
LanguageEN
Year2023
CategoryInforms

Organising flexible housing in the context of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Organising flexible housing in the context of international protection".
LanguageEN
Year2023
CategoryInforms

Transition of unaccompanied minors to adulthood (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Přechod nezletilých osob bez doprovodu do dospělosti."
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Temporary Protection Directive: Housing and Services (informy)

Evropská migrační síť vydala dva informy, které se zabývají směrnicí o dočasné ochraně, a to v oblasti ubytování a přístupu ke službám.
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Secondary movements of beneficiaries of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Sekundární pohyb poživatelů mezinárodní ochrany".
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma "Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures".
LanguageEN
Year2022
CategoryStudies

Country Factsheet 2021 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2021, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
LanguageEN
Year2022
CategoryOthers

Incentives and motives for voluntary departure (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Pobídky a motivace k dobrovolnému opuštění území".
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Mapping of mental health policies for third-country national migrants (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Mapování péče o psychické zdraví migrantů ze třetích zemí".
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Annual Report on Migration and Asylum 2021 (info balíček)

LanguageEN
Year2022
CategoryAnnual Reports

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (inform)

Stručné shrnutí nejdůležitějších poznatků na základě analýzy odpovědí členských států ke studii EMN na téma "Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury".
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma "Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury".
LanguageEN
Year2022
CategoryOthers

Attracting and retaining international researchers (inform)

Evropská migrační síť vydala inform na téma "Attracting and retaining international researchers". Tato zpráva se zabývá způsoby, kterými se členské státy EU snaží přilákat a následně udržet mezinárodní výzkumné pracovníky. Přináší přehled prostředků, které členské státy používají ke zvýšení své atraktivity pro tyto pracovníky, snaží se nastínit hlavní výzvy v této oblasti a předkládá příklady dobré praxe.
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
LanguageEN
Year2022
CategoryOthers

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purpose

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purpouse“. Cílem informu je zmapovat zkušenosti a přístupy v rámci EU při prevenci a řešení situací, kdy jsou pobytová povolení potenciálně zneužívána k jiným účelům než ke studiu.
LanguageEN
Year2022

Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration“. Zpráva se zabývá zkušenostmi a poznatky získaných jak na úrovni EU, tak na celosvětové úrovni při implementaci programů a projektů pro rozvoj dovedností a pracovní mobility před a po přijetí nového paktu o migraci a azylu do roku 2020.
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

The Use of Digitalization and Artificial Intelligence in Migration Management

Evropská migrační síť vydala inform týkající se „Využití digitalizace a umělé inteligence při řízení migrace“. Zpráva se zabývá dopadem používání online systémů při řízení migrace a zvláštní pozornost věnuje vlivu pandemie Covid-19 na používání technologií a digitálních postupů v migraci.
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (inform)

Stručné shrnutí souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017.
LanguageEN
Year2022
CategoryInforms

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (flash)

Krátký přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017 .
LanguageEN
Year2022
CategoryOthers

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
LanguageCZ
Year2022
CategoryStudies

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection.
LanguageEN, CZ
Year2022
CategoryStudies

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
LanguageEN
Year2022
CategoryStudies

Detection of vulnerabilities in the international protection procedure

EMN vydala inform týkající se detekce zranitelnosti osob v procesu řízení o udělení mezinárodní ochrany.
LanguageEN
Year2021
CategoryInforms

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures.
LanguageEN
Year2021
CategoryStudies

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury.
LanguageCZ
Year2021
CategoryOthers

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma: Zajištění a alternativy k zajištění ve věci mezinárodní ochrany a řízení o návratu.
LanguageEN
Year2021
CategoryStudies

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway

Informační balíček se všemi výstupy EMN k tématu Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
LanguageEN
Year2021
CategoryStudies

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway (Flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
LanguageEN
Year2021
CategoryOthers

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
LanguageEN
Year2021
CategoryInforms

Exploring legal pathways to fulfil labour needs

Právě byl vydán první inform, který uvádí řadu těchto produktů, zaměřujících se na inovace v migraci.
LanguageEN
Year2021
CategoryInforms

Country Factsheet 2020 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2020, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
LanguageEN
Year2021
CategoryOthers

Annual Report on Migration and Asylum 2020 (info balíček)

Právě vyšel informační balíček k Výroční zprávě o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2020.
LanguageEN
Year2021
CategoryAnnual Reports

Annual Report on Migration and Asylum 2020 (Inform)

Spolu se Souhrnnou zprávou o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2020 byly vydány i kratší dokumenty, které shrnují nejdůležitější body zprávy. Tento inform je zkrácenou verzí celé zprávy, kde najdete výtah všech důležitých informací, které poskytly jednotlivé členské státy.
LanguageEN
Year2021
CategoryInforms

Annual Report on Migration and Asylum 2020 (Flash)

Spolu se Souhrnnou zprávou o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2020 byly vydány i kratší dokumenty, které shrnují nejdůležitější body zprávy. Tento flash představuje jednostránkový přehled klíčových zjištění.
LanguageEN
Year2021
CategoryOthers

Separated and Missing Migrants: Member States Approaches to Prevent Family Separation and Search Mechanisms for Missing Migrants

EMN ve spolupráci s ICRC vydala inform týkající se zavedených opatření k zabránění odloučení migrujících osob od svých rodin.
LanguageEN
Year2021
CategoryInforms

EMN Bulletin - 34. vydání (leden-březen 2021)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 1. čtvrtletí roku 2021 a skládá se z plné verze a zkráceného přehledu ve formě tzv. flashe.
LanguageEN
Year2021
CategoryBulletins

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (leden-duben 2021)

Krátký přehled publikovaných ad-hoc dotazů v rámci EMN za období leden až duben 2021 s hypertextovými odkazy na pdf. verze.
LanguageCZ,EN
Year2021
CategoryAd-Hoc Queries

How has the Pandemic Impacted EU and OECD Countries in the Migration Area?

Flash shrnující cíle a zjištění tzv. Umbrella informu na dopady pandemie covid-19 na různé oblasti migrace.
LanguageEN
Year2021
CategoryOthers

The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries (EMN and OECD Umbrella inform)

EMN ve spolupráci s OECD vydala tzv. umbrella inform s informacemi ze všech publikovaných informů ohledně dopadu pandemie covid-19 na různé oblasti migrace.
LanguageEN
Year2021
CategoryInforms

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (prosinec 2020 - leden 2021)

Krátký přehled publikovaných ad-hoc dotazů v rámci EMN za období prosinec 2020 až leden 2021 s hypertextovými odkazy na pdf verze.
LanguageCZ,EN
Year2021
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Means of Subsistence for Schengen Visa

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem týkající se krátkých víz a sponzorů.
LanguageEN
Year2021
CategoryAd-Hoc Queries

Children in Migration (info balíček)

Plný informační balíček publikací EMN ke studii na téma Děti v migraci.
LanguageEN
Year2021
CategoryStudies

Children in Migration (inform)

Stručné shrnutí souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migraci.
LanguageENG
Year2021
CategoryInforms

Children in Migration (flash)

Krátký přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migraci.
LanguageEN
Year2021
CategoryOthers

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (listopad 2020 - konec roku 2020)

Evropská migrační síť bude nově pro lepší přehlednost vydávat krátký souhrn těchto dotazů i s hypertextovými odkazy na celé jejich znění. První přehled obsahuje dotazy publikované od listopadu do konce roku 2020.
LanguageCZ,EN
Year2021
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Residence conditions applicable to TCNs based on their family links

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný francouzským národním kontaktním místem na téma podmínek sloučení rodiny občanů třetích zemí.
LanguageEN
Year2020
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Children of beneficiaries of international protection

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný německým národním kontaktním místem týkající se podmínek pojící se s potomky osob s udělenou mezinárodní ochranou, kteří ale sami tento status nemají.
LanguageEN
Year2020
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Health care provisions for asylum seekers

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem na téma zajišťování lékařské péče žadatelům o azyl.
LanguageEN
Year2020
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Long-term resident scheme for children

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem na téma dlouhodobých pobytů pro děti.
LanguageEN
Year2019
CategoryAd-Hoc Queries

Statistická příloha ke čtvrtletní zprávě o migraci (IV. 2020)

Ministerstvo vnitra České republiky publikovalo statistickou přílohu ke čtvrtletní zprávě o migraci za poslední čtvrtletní roku 2020.
LanguageCZ
Year2021
CategoryOthers

Accurate, timely, interoperable? Data management in the asylum procedure (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Accurate, timely, interoperable? Data management in the asylum procedure.
LanguageEN
Year2021
CategoryStudies

Shrnutí národní studie: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany - Česká republika

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany.
LanguageCZ
Year2021
CategoryOthers

EMN Bulletin - 33. vydání (říjen-prosinec 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2020.
LanguageEN
Year2020
CategoryBulletins

Children in Migration

Příspěvek České republiky k souhrnné zprávě Evropské migrační sítě na téma dětí v migraci.
LanguageEN
Year2021
CategoryStudies

Impact of COVID-19 pandemic on voluntary and forced return procedures and policy responses

LanguageEN
Year2021
CategoryInforms

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway (národní zpráva)

Příspěvek České republiky ke studii.
LanguageEN
Year2020
CategoryStudies

Impact of COVID-19 on migration (informační balíček)

Plný informační balíček publikací a webinářů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na specifické oblasti migrace.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom

Evropská migrační síť (EMN) vydala plný informační balíček ke studii zabývající se občany třetích zemí, kteří přicházejí do členských států EU, Velké Británie a Norska za účelem sezónního zaměstnání podle Směrnice 2014/36/EU.
LanguageEN
Year2020
CategoryStudies

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom (Inform)

Krátký přehled nejdůležitějších poznatků jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska plynoucí z jejich národních příspěvků a syntézy studie na téma sezónních pracovníků v EU (podle Směrnice 2014/36/EU).
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom (Flash)

Tato publikace obsahuje jednostránkové shrnutí nejdůležitějších poznatků studie na dané téma, které vyplynuly z národních příspěvků členských států EU, Velké Británie a Norska.
LanguageEN
Year2020
CategoryOthers

Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic

Evropská migrační síť vydala v pořadí třetí ze série informů reflektujících dopady pandemie COVID-19 na různá odvětví migrace. Tato publikace se zaměřuje na pracovní migraci do klíčových odvětví pracovního trhu.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

The impact of COVID-19 on remittances in EU and OECD countries

Tato publikace je v pořadí čtvrtým za série informů, které vydává EMN ve spolupráci s OECD na téma dopadů COVID-19 na specifické oblasti migrace. Tato publikace se specificky zabývá dopadem pandemie na oblast remitencí.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

How Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors

Tato publikace vznikla na základě úzké spolupráce mezi EMN, mezinárodními organizacemi (IOM, UNHCR and UNICEF), agenturami EU (EASO, FRA and Frontex), EU neziskovými organizacemi (Missing Children Europe, PICUM12) a mezinárodními neziskovými organizacemi (Save the Children).
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin

Evropská migrační síť vydala informační balíček ke studii na téma: Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
LanguageEN
Year2019
CategoryStudies

EMN Bulletin - 32. vydání (červenec-září 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 3. čtvrtletí roku 2020. Vzhledem k pandemii COVID-19 byla zakomponována speciální příloha, která reflektuje dopady pandemie na danou oblast i řešení přijatá jednotlivými státy.
LanguageEN
Year2020
CategoryBulletins

Shrnutí národní studie: Získání a ochrana sezónních pracovníků z třetích zemí ve státech Evropské unie

Krátké shrnutí závěrů plynoucích z příspěvku České republiky ke studii Evropské migrační sítě na téma Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom.
LanguageCZ
Year2020
CategoryOthers

Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States

EMN a OECD ve spolupráci vydali druhý z řady informů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti migrace.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic (working document)

Tato publikace obsahuje výchozí pracovní dokument EMN na téma pobytů a nezaměstnanosti migrantů/cizinců v průběhu COVID-19.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

EMN Bulletin - 31. vydání (duben-červen 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2020 (duben-červen 2020). Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějších změn za dané období (tzv. Flash) a speciální přílohy na téma Reakce členských států na zásah pandemie COVID-19 do migrační a azylové problematiky.
LanguageEN
Year2020
CategoryBulletins

EMN Bulletin - 31. vydání (duben-červen 2020) (Flash)

Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějších změn za dané období (tzv. Flash).
LanguageEN
Year2020
CategoryOthers

Country Factsheet 2019 (Czech Republic)

Tato publikace obsahuje krátký souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2019, tzv. Country Factsheet (Czech Republic).
Year2020
CategoryOthers

Long-Term Resident Status in the EU

Tato publikace se zaměřuje na strategii členských států EU při integraci občanů třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými residenty v jednom z těchto států.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Annual Report on Migration and Asylum 2019

Právě vyšel informační balíček k Výroční zprávě o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019. 
LanguageEN
Year2020
CategoryAnnual Reports

Annual Report on Migration and Asylum 2019 (Inform)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za členské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash).
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Annual Report on Migration and Asylum 2019 (Flash)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za členské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash).
LanguageEN
Year2020
CategoryOthers

Comparative Overview of National Protection Statuses in the EU and Norway

Balíček publikací ke studii na téma Komparativní přehled národních ochranných statusů jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska.
LanguageEN
Year2020
CategoryStudies

EMN Bulletin - 30. vydání (leden-březen 2020)

Tato publikace obsahuje přehled nejdůležitějšího vývoje v oblasti migrace a azylu v jednotlivých členských státech EU, VB a Norsku za 1. čtvrtletí roku 2020 (únor-březen 2020).
LanguageEN
Year2020
CategoryBulletins

How do Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors (Inform)

Dokument poskytuje přehled o přístupech jednotlivých států v případě útěků / zmizení nezletilých dětí bez doprovodu, poskytuje základní přehled o statistických datech týkající se této skupiny dětí a věnuje se mezinárodní spolupráci.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination

Informační balíček publikací ke studii na téma Dopady vízové liberalizace.
LanguageEN
Year2019
CategoryStudies

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU

EMN publikovala informační balíček ke studii na téma Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
LanguageEN
Year2020
CategoryStudies

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů souhrnné zprávy ze studie na téma Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
LanguageEN
Year2020
CategoryOthers

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU (Inform)

Tato publikace obsahuje nejdůležitější zjištění ze souhrnné zprávy členských států EU, VB a Norska na téma: Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

EMN Bulletin - 29. vydání (říjen-prosinec 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech EU, VB a Norsku a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2019.
LanguageEN
Year2020
CategoryBulletins

Policies and Practicies on Return Counselling for Migrants in EU Member States and Norway (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Policies and Practices for the Training and Support of Return Counsellors in their Role to Provide Migrants with Timely, Unbiased and Reliable Information on Return (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Policies and Practices on Outreach and Information Provision for the Return of Migrants in EU Member States and Norway (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Série informů na téma návratového poradenství

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Statelessness in the European Union (Inform)

Tato publikace se zaměřuje na problematiku osob bez státní příslušnosti.
LanguageEN
Year2020
CategoryInforms

Shrnutí národní studie na cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku - Česká republika

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Pathways to Citizenship For Third-coutry Nationals in EU Member States.
LanguageEN
Year2020
CategoryOthers

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU

EMN vydala informační balíček k tématu Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
LanguageEN
Year2019
CategoryStudies

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU (Inform)

Přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy (tzv. syntéza) ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
LanguageEN
Year2019
CategoryInforms

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí souhrnné zprávy (tzv. syntéze) ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
LanguageEN
Year2019
CategoryOthers

EMN Bulletin - 28. vydání (červenec-září 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za třetí čtvrtletí roku 2019.
LanguageEN
Year2019
CategoryBulletins

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů souhrnné zprávy ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
LanguageEN
Year2019
CategoryOthers

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších poznatků ze souhrnné zprávy ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
LanguageEN
Year2019
CategoryInforms

Attracting and Retaining International Students in the EU

Informační balíček ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
LanguageEN
Year2019
CategoryStudies

EMN Bulletin - 27. vydání (duben-červen 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za druhé čtvrtletí roku 2019.
LanguageEN
Year2019
CategoryBulletins

Attracting and Retaining International Students in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí souhrnné zprávy členských států EU, VB a Norska ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
LanguageEN
Year2019
CategoryOthers

Attracting and Retaining International Students in the EU (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
LanguageEN
Year2019
CategoryInforms

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2018

Informační balíček publikací k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2018.
LanguageEN
Year2019
CategoryAnnual Reports

Shrnutí národní studie na migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ze třetích zemí

Stručné shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU") v českém jazyce.
LanguageCZ
Year2019
CategoryOthers

Country Factsheet 2018 (Czech Republic)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2018, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
LanguageEN
Year2019
CategoryOthers

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2018 (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů ze souhrnné Výroční zprávy o politice v oblasti migrace a azylu 2018 za členské státy EU, VB a Norsko.
LanguageEN
Year2019
CategoryOthers

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2018 (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné Výroční zprávy o politice v oblasti migrace a azylu 2018 za členské státy EU, VB a Norsko.
LanguageEN
Year2019
CategoryInforms

EMN Bulletin - 26. vydání (leden-březen 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za první čtvrtletí roku 2019.
LanguageEN
Year2019
CategoryBulletins

Glossary EMN - 6.0 version (Slovníček EMN - 6. verze)

Nově aktualizovaná verze slovníčku EMN v sobě obsahuje nejdůležitější termíny z oblasti migrace a azylu, jejich překlady do národních jazyků členských států EU, VB a Norska, jejich vysvětlení i vývoj.
LanguageEN
Year2018
CategoryOthers

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination (Inform)

Inform s nejdůležitějšími zjištěními souhrnné zprávy na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU.
LanguageEN
Year2019
CategoryInforms

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination (Flash)

Flash se závěry souhrnné zprávy na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU.
LanguageEN
Year2019
CategoryOthers

Shrnutí studie na osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu

Stručné shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin") v českém jazyce.
LanguageCZ
Year2019
CategoryOthers

Organisation of Migration and Asylum System in the Czech Republic (2019)

Tato publikace obsahuje informace o organizaci a fungování azylového a migračního systému České republiky.
LanguageEN
Year2019
CategoryOthers

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States

Evropská migrační síť (EMN) vydala plný informační balíček ke studii na téma Integrace občanů třetích zemí na pracovní trh členských států EU.
LanguageEN
Year2019
CategoryStudies

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States (Inform)

Krátký přehled nejdůležitějších poznatků jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska plynoucí z jejich národních příspěvků a syntézy studie.
LanguageEN
Year2019
CategoryInforms

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States (Flash)

Jednostránkové shrnutí nejdůležitějších poznatků studie na dané téma, které vyplynuly z národních příspěvků členských států EU, Velké Británie a Norska.
LanguageEN
Year2019
CategoryOthers

EMN Bulletin - 25. vydání (říjen-prosinec 2018)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2018.
LanguageEN
Year2019
CategoryBulletins

Shrnutí národní studie na mezinárodní studenty

Shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU") v českém jazyce.
LanguageCZ
Year2019
CategoryOthers

Shrnutí národní studie na dopady vízové liberalizace

Shrnutí národního příspěvku ke studii na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU v českém jazyce.
LanguageCZ
Year2019
CategoryOthers

EMN Bulletin - 24. vydání (červenec-září 2018)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 3. čtvrtletí roku 2018.
LanguageEN
Year2018
CategoryBulletins

Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection (Inform)

LanguageEN
Year2018
CategoryInforms

Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection (Flash)

LanguageEN
Year2018
CategoryOthers

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016

Informační balíček publikací.
LanguageEN
Year2018
CategoryStudies

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 (Inform)

LanguageEN
Year2018
CategoryInforms

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 (Flash)

LanguageEN
Year2018
CategoryOthers

Country Factsheet 2017 (Czech Republic)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2017, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
LanguageEN
Year2018
CategoryOthers

EMN Bulletin - 23. vydání (duben-červen 2018)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2018.
LanguageEN
Year2018
CategoryBulletins

Approaches to UAMs Following Status Determination in the EU and Norway (Synthesis Report)

Informační balíček všech publikací ke studii.
LanguageEN
Year2018
CategoryStudies

Approaches to UAMs Following Status Determination in the EU and Norway (Inform)

LanguageEN
Year2018
CategoryInforms

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2017

Informační balíček publikací k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2017.
LanguageEN
Year2018
CategoryAnnual Reports

Understanding Migration in the EU: Insights from the European Migration Network 2008-2018

Výroční zpráva vydaná k desetiletému výročí fungování Evropské migrační sítě.
LanguageEN
Year2018
CategoryAnnual Reports

EMN Bulletin - 22. vydání (leden-březen 2018)

LanguageEN
Year2018
CategoryBulletins

Family Reunification of TCNs in EU: National Practices

LanguageEN
Year2017
CategoryStudies

Illegal Employment of Third-country Nationals in the European Union (National Report)

LanguageEN
Year2017
CategoryStudies

Safe Countries of Origin (Inform)

LanguageEN
Year2018
CategoryInforms

The Effectiveness of Return in EU Member States

LanguageEN
Year2018
CategoryStudies

The Effectiveness of Return in EU Member States (Inform)

LanguageEN
Year2018
CategoryInforms

EMN Bulletin - 21. vydání (říjen-prosinec 2017)

LanguageEN
Year2018
CategoryBulletins

Attracting and Retaining Foreign Startup Founders (Inform)

LanguageEN
Year2018
CategoryInforms

Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedure

LanguageEN
Year2018
CategoryStudies

EMN Information Leaflet

LanguageEN
Year2018
CategoryOthers

Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedures (Inform)

LanguageEN
Year2018
CategoryInforms

EMN Policy Brief on Migrant´s Movements through the Mediterranean

LanguageEN
Year2017
CategoryStudies

EMN Bulletin - 20. vydání (červenec - září 2017)

LanguageEN
Year2017
CategoryBulletins

Illegal Employment of Third-country Nationals in the European Union (Synthesis Report)

LanguageEN
Year2017
CategoryStudies

Country Factsheet 2016 (Czech Republic)

LanguageEN
Year2017
CategoryOthers

EMN Bulletin - 19. vydání (duben - červen 2017)

LanguageEN
Year2017
CategoryBulletins

EMN Bulletin - 18. vydání (leden - březen 2017)

LanguageEN
Year2017
CategoryBulletins

EMN Bulletin - 17. vydání (říjen - prosinec 2016)

LanguageEN
Year2017
CategoryBulletins

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2016

Balíček publikací k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2016.

Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works? (Inform)

LanguageEN
Year2016
CategoryInforms

Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works?

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
LanguageEN
Year2016
CategoryStudies

Statelessness in the EU (Inform)

LanguageEN
Year2016
CategoryInforms

Country Factsheet 2015 (Czech Republic)

LanguageEN
Year2016
CategoryOthers

EMN Bulletin - 16. vydání (červenec - září 2016)

LanguageEN
Year2016
CategoryBulletins

Returning Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices (Inform)

LanguageEN
Year2016
CategoryInforms

Returning Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices (Synthesis Report)

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
LanguageEN
Year2016
CategoryStudies

EMN Annul Report on Immigration and Asylum 2015

Balíček publikací k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2015.
LanguageEN
Year2016
CategoryAnnual Reports

EMN Bulletin - 15. vydání (duben - červen 2016)

LanguageEN
Year2016
CategoryBulletins

Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States approaches (Synthesis Report)

Souhrnná zpráva vyšla jako součást informačního balíčku ke studii.
LanguageEN
Year2016
CategoryStudies

Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States approaches (Inform)

LanguageEN
Year2016
CategoryInforms

Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices (Inform)

LanguageEN
Year2016
CategoryInforms

Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices

Informační balíček ke studii obsahuje národní příspěvek České republiky, syntézu za členské státy EU, VB a Norsko a inform.
LanguageEN
Year2016
CategoryStudies

EMN Bulletin - 14. vydání (leden - březen 2016)

LanguageEN
Year2016
CategoryBulletins

EMN Bulletin - 13. vydání (říjen - prosinec 2015)

LanguageEN
Year2016
CategoryBulletins

EMN Policy brief on migrant’s movements through the Mediterranean

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

Study on the exchange of information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention

LanguageEN
Year2015
CategoryOthers

Challenges of policy coordination for third-country nationals

LanguageEN
Year2015
CategoryOthers

The Kurds - History - Religion - Language - Politics

LanguageEN
Year2015
CategoryOthers

EMN Information Leaflet

LanguageEN
Year2015
CategoryOthers

Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

Inform on migrants’ movements through the Mediterranean

LanguageEN
Year2015
CategoryInforms

Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

LanguageEN
Year2015
CategoryInforms

Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

LanguageEN
Year2015
CategoryInforms

Admitting third-country nationals for business purposes

LanguageEN
Year2015
CategoryInforms

Policies, practices and data on unaccompanied minors

LanguageEN
Year2015
CategoryInforms

Challenges and good practices in the return and reintegration of irregular migrants to Western Africa

LanguageEN
Year2015
CategoryInforms

Practical approaches and good practices in return and reintegration to Afghanistan and Pakistan

LanguageEN
Year2015
CategoryInforms

Overview: Incentives to return to a third-country and support provided to migrants for their reintegration

LanguageEN
Year2015
CategoryInforms

Good practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy and use of readmission agreements between Member States and third countries

LanguageEN
Year2014
CategoryInforms

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies

LanguageEN
Year2014
CategoryInforms

Applicable fees for issuance of residence permits to third-country nationals

LanguageEN
Year2014
CategoryInforms

Addressing facilitation of irregular migration by boats departing from North-Africa

LanguageEN
Year2014
CategoryInforms

Case Law of the Court of Justice of the European Union relating to legal migration and national developments

LanguageEN
Year2014
CategoryInforms

Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures (National Report)

LanguageEN
Year2014
CategoryStudies

The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different Member States (National Report)

LanguageEN
Year2013
CategoryStudies

The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different Member States (Synthesis Report)

LanguageEN
Year2014
CategoryStudies

Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu imigračních politik (národní zpráva)

LanguageCZ
Year2014
CategoryStudies

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies (National Report)

LanguageEN
Year2014
CategoryStudies

Admitting third-country nationals for business purposes (National Report)

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

Admitting third-country nationals for business purposes (Synthesis Report)

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

Studie o nezletilých bez doprovodu: politiky, praxe a data (národní zpráva)

LanguageCZ
Year2015
CategoryStudies

Policies, practices and data on unaccompanied minors (Synthesis Report)

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

Policies, practices and data on unaccompanied minors (Synthesis Report - Statistics)

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

Migrant Access to Social security and Healthcare: Policies and Practice (National Report)

LanguageEN
Year2014
CategoryStudies

Dissemination of information on voluntary return: How to reach irregular migrants not in contact with the authorities (Sythesis Report)

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU (Synthesis Report)

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies (Synthesis Report)

LanguageENG
Year2014
CategoryStudies

Migrant Access to Social security and Healthcare: Policies and Practice (Synthesis Report)

LanguageENG
Year2014
CategoryStudies

Good Practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries (National Report)

LanguageEN
Year2014
CategoryStudies

Good Practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries (Synthesis Report)

LanguageEN
Year2014
CategoryStudies

Intra-EU mobility of third-country nationals (National Report)

LanguageEN
Year2013
CategoryStudies

Intra-EU mobility of third-country nationals (Synthesis Report)

LanguageEN
Year2013
CategoryStudies

Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals (National Report)

LanguageEN
Year2013
CategoryStudies

Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals (Synthesis Report)

LanguageEN
Year2013
CategoryStudies

A Study on Smuggling on Migrants

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

A Study on Smuggling of Migrants (Executive Summary)

LanguageEN
Year2015
CategoryStudies

EMN Bulletin - 10. vydání (listopad 2014 - únor 2015)

LanguageEN
Year2015
CategoryBulletins

EMN Bulletin - 9. vydání (srpen - listopad 2014)

LanguageEN
Year2014
CategoryBulletins

EMN Bulletin - 8. vydání (květen - srpen 2014)

LanguageEN
Year2014
CategoryBulletins

EMN Bulletin - 12. vydání (červen - září 2015)

LanguageEN
Year2015
CategoryBulletins

EMN Annual Report on Immigration and Asylum 2014

Informační balíček k Výroční zprávě o politice v oblasti azylu a migrace.
LanguageEN
Year2015
CategoryAnnual Reports

EMN Bulletin - 11. vydání (březen - květen 2015)

EMN Bulletin obsahuje informace o aktuálním vývoji v oblasti azylu a migrace v členských státech EU a Norsku.
LanguageEN
Year2015
CategoryBulletins

EMN Annual Policy Report 2012

LanguageEN
Year2013
CategoryAnnual Reports

EMN Annual Policy Report 2011 (Czech Republic)

LanguageEN
Year2012
CategoryAnnual Reports

Studie EMN o opatřeních směřujících k omezování neregulérní migrace v ČR (národní zpráva)

Studie hodnotí politický a právní rámec ČR ve vztahu k neregulérní migraci a dopad implementace legislativy EU a poskytuje přehled opatření uplatňovaných vůči neregulérní migraci.
LanguageCZ
Year2012
CategoryStudies

Practical Measures for Reducing Irregular Migration in the Czech Republic (národní zpráva)

LanguageEN
Year2012
CategoryStudies

EMN Annual Policy Report 2010 (Czech Republic)

Zpráva podává souhrnnou a podrobnou informaci o trendech ve vývoji v oblasti migrace, azylu a integrace v ČR v roce 2010.
LanguageEN
Year2011
CategoryAnnual Reports

Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace (národní zpráva)

LanguageCZ
Year2010
CategoryStudies

Satisfying Labour Demand through Migration (národní zpráva)

LanguageEN
Year2010
CategoryStudies

Dočasná a cirkulární migrace (národní zpráva)

LanguageCZ
Year2010
CategoryStudies

Temporary and Circular Migration (národní zpráva)

LanguageEN
Year2010
CategoryStudies

Reception Systems, their Capacities and the Social Situation of Asylum Applicants within the Reception System in the EU Member States (národní zpráva)

LanguageEN
Year2005
CategoryStudies

Rozdílné národní přístupy k udělování ochranných statusů neharmonizovaných v rámci EU (národní zpráva)

LanguageCZ
Year2009
CategoryStudies

Different National Practices concerning Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses (národní zpráva)

LanguageEN
Year2009
CategoryStudies

Programy a strategie členských států EU podporující asistovaný návrat a reintegraci do třetích zemí (národní zpráva)

LanguageCZ
Year2009
CategoryStudies

Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries (národní zpráva)

LanguageEN
Year2009
CategoryStudies

The Organisation of Asylum and Migration Policies in the Czech Republic (národní zpráva)

LanguageENG
Year2009
CategoryStudies

EMN Annual Policy Report 2009 (Czech Republic)

LanguageEN
Year2010
CategoryAnnual Reports

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR: Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace (národní zpráva)

LanguageCZ
Year2010
CategoryStudies

EMN Annual Policy Report 2008 (Czech Republic)

LanguageEN
Year2008
CategoryAnnual Reports

EMN Annual Policy Report 2007 (Czech Republic)

LanguageEN
Year2008
CategoryAnnual Reports

EMN Annual Policy Report 2006 (Czech Republic)

LanguageEN
Year2008
CategoryAnnual Reports

Sign up to our newsletter

 

We respect the General Data Protection Regulation.