Publikace

S ohledem na cíl EMN, kterým je zajištění a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace, připravujeme každoročně mnoho různých typů publikací. Typy našich publikací naleznete v sekci O nás.

Transition of unaccompanied minors to adulthood (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Přechod nezletilých osob bez doprovodu do dospělosti."
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Temporary Protection Directive: Housing and Services (informy)

Evropská migrační síť vydala dva informy, které se zabývají směrnicí o dočasné ochraně, a to v oblasti ubytování a přístupu ke službám.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Secondary movements of beneficiaries of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Sekundární pohyb poživatelů mezinárodní ochrany".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma "Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieStudie

Country Factsheet 2021 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2021, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Incentives and motives for voluntary departure (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Pobídky a motivace k dobrovolnému opuštění území".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Mapping of mental health policies for third-country national migrants (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Mapování péče o psychické zdraví migrantů ze třetích zemí".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2021 (info balíček)

JazykEN
Rok vydání2022
KategorieVýroční zprávy

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (inform)

Stručné shrnutí nejdůležitějších poznatků na základě analýzy odpovědí členských států ke studii EMN na téma "Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma "Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Attracting and retaining international researchers (inform)

Evropská migrační síť vydala inform na téma "Attracting and retaining international researchers". Tato zpráva se zabývá způsoby, kterými se členské státy EU snaží přilákat a následně udržet mezinárodní výzkumné pracovníky. Přináší přehled prostředků, které členské státy používají ke zvýšení své atraktivity pro tyto pracovníky, snaží se nastínit hlavní výzvy v této oblasti a předkládá příklady dobré praxe.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purpose

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purpouse“. Cílem informu je zmapovat zkušenosti a přístupy v rámci EU při prevenci a řešení situací, kdy jsou pobytová povolení potenciálně zneužívána k jiným účelům než ke studiu.
JazykEN
Rok vydání2022

Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration“. Zpráva se zabývá zkušenostmi a poznatky získaných jak na úrovni EU, tak na celosvětové úrovni při implementaci programů a projektů pro rozvoj dovedností a pracovní mobility před a po přijetí nového paktu o migraci a azylu do roku 2020.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

The Use of Digitalization and Artificial Intelligence in Migration Management

Evropská migrační síť vydala inform týkající se „Využití digitalizace a umělé inteligence při řízení migrace“. Zpráva se zabývá dopadem používání online systémů při řízení migrace a zvláštní pozornost věnuje vlivu pandemie Covid-19 na používání technologií a digitálních postupů v migraci.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (inform)

Stručné shrnutí souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (flash)

Krátký přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017 .
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
JazykCZ
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection.
JazykEN, CZ
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieStudie

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů