Publikace

S ohledem na cíl EMN, kterým je zajištění a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace, připravujeme každoročně mnoho různých typů publikací. Typy našich publikací naleznete v sekci O nás.

Attracting and retaining international researchers (inform)

Evropská migrační síť vydala inform na téma "Attracting and retaining international researchers". Tato zpráva se zabývá způsoby, kterými se členské státy EU snaží přilákat a následně udržet mezinárodní výzkumné pracovníky. Přináší přehled prostředků, které členské státy používají ke zvýšení své atraktivity pro tyto pracovníky, snaží se nastínit hlavní výzvy v této oblasti a předkládá příklady dobré praxe.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purpose

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purpouse“. Cílem informu je zmapovat zkušenosti a přístupy v rámci EU při prevenci a řešení situací, kdy jsou pobytová povolení potenciálně zneužívána k jiným účelům než ke studiu.
JazykEN
Rok vydání2022

Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration“. Zpráva se zabývá zkušenostmi a poznatky získaných jak na úrovni EU, tak na celosvětové úrovni při implementaci programů a projektů pro rozvoj dovedností a pracovní mobility před a po přijetí nového paktu o migraci a azylu do roku 2020.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

The Use of Digitalization and Artificial Intelligence in Migration Management

Evropská migrační síť vydala inform týkající se „Využití digitalizace a umělé inteligence při řízení migrace“. Zpráva se zabývá dopadem používání online systémů při řízení migrace a zvláštní pozornost věnuje vlivu pandemie Covid-19 na používání technologií a digitálních postupů v migraci.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (inform)

Stručné shrnutí souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (flash)

Krátký přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017 .
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykCZ
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (info balíček)

Informační balíček ke studii na téma Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection.
JazykEN, CZ
Rok vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieStudie

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů