Publikace

S ohledem na cíl EMN, kterým je zajištění a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace, připravujeme každoročně mnoho různých typů publikací. Typy našich publikací naleznete v sekci O nás.

Country Factsheet 2021 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2021, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (flash)

Krátký přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017 .
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieOstatní

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury.
JazykCZ
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway (Flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Country Factsheet 2020 (Česká republika)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2020, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Annual Report on Migration and Asylum 2020 (Flash)

Spolu se Souhrnnou zprávou o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2020 byly vydány i kratší dokumenty, které shrnují nejdůležitější body zprávy. Tento flash představuje jednostránkový přehled klíčových zjištění.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

How has the Pandemic Impacted EU and OECD Countries in the Migration Area?

Flash shrnující cíle a zjištění tzv. Umbrella informu na dopady pandemie covid-19 na různé oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Children in Migration (flash)

Krátký přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migraci.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Statistická příloha ke čtvrtletní zprávě o migraci (IV. 2020)

Ministerstvo vnitra České republiky publikovalo statistickou přílohu ke čtvrtletní zprávě o migraci za poslední čtvrtletní roku 2020.
JazykCZ
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Shrnutí národní studie: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany - Česká republika

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany.
JazykCZ
Rok vydání2021
KategorieOstatní

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom (Flash)

Tato publikace obsahuje jednostránkové shrnutí nejdůležitějších poznatků studie na dané téma, které vyplynuly z národních příspěvků členských států EU, Velké Británie a Norska.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Shrnutí národní studie: Získání a ochrana sezónních pracovníků z třetích zemí ve státech Evropské unie

Krátké shrnutí závěrů plynoucích z příspěvku České republiky ke studii Evropské migrační sítě na téma Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom.
JazykCZ
Rok vydání2020
KategorieOstatní

EMN Bulletin - 31. vydání (duben-červen 2020) (Flash)

Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějších změn za dané období (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Country Factsheet 2019 (Czech Republic)

Tato publikace obsahuje krátký souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2019, tzv. Country Factsheet (Czech Republic).
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Annual Report on Migration and Asylum 2019 (Flash)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za členské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů souhrnné zprávy ze studie na téma Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Shrnutí národní studie na cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku - Česká republika

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Pathways to Citizenship For Third-coutry Nationals in EU Member States.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí souhrnné zprávy (tzv. syntéze) ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů souhrnné zprávy ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Attracting and Retaining International Students in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí souhrnné zprávy členských států EU, VB a Norska ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Shrnutí národní studie na migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ze třetích zemí

Stručné shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU") v českém jazyce.
JazykCZ
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Country Factsheet 2018 (Czech Republic)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2018, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2018 (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů ze souhrnné Výroční zprávy o politice v oblasti migrace a azylu 2018 za členské státy EU, VB a Norsko.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Glossary EMN - 6.0 version (Slovníček EMN - 6. verze)

Nově aktualizovaná verze slovníčku EMN v sobě obsahuje nejdůležitější termíny z oblasti migrace a azylu, jejich překlady do národních jazyků členských států EU, VB a Norska, jejich vysvětlení i vývoj.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination (Flash)

Flash se závěry souhrnné zprávy na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Shrnutí studie na osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu

Stručné shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin") v českém jazyce.
JazykCZ
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Organisation of Migration and Asylum System in the Czech Republic (2019)

Tato publikace obsahuje informace o organizaci a fungování azylového a migračního systému České republiky.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States (Flash)

Jednostránkové shrnutí nejdůležitějších poznatků studie na dané téma, které vyplynuly z národních příspěvků členských států EU, Velké Británie a Norska.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Shrnutí národní studie na mezinárodní studenty

Shrnutí národního příspěvku České republiky ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU") v českém jazyce.
JazykCZ
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Shrnutí národní studie na dopady vízové liberalizace

Shrnutí národního příspěvku ke studii na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU v českém jazyce.
JazykCZ
Rok vydání2019
KategorieOstatní

Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection (Flash)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 (Flash)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

Country Factsheet 2017 (Czech Republic)

Souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2017, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozími roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutých vstupů na území, přesídlení atd.
JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

EMN Information Leaflet

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieOstatní

Country Factsheet 2016 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2017
KategorieOstatní

Country Factsheet 2015 (Czech Republic)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieOstatní

Study on the exchange of information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieOstatní

Challenges of policy coordination for third-country nationals

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieOstatní

The Kurds - History - Religion - Language - Politics

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieOstatní

EMN Information Leaflet

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieOstatní

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů