Kontakt

Národní kontaktní místo EMN

Odbor azylové a migrační politiky
oddělení koncepcí a analýz
Evropská migrační síť
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

tel. +420 974 832 465/845/869, +420 603 191 731

emncz@mvcr.cz