Publikace

S ohledem na cíl EMN, kterým je zajištění a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace, připravujeme každoročně mnoho různých typů publikací. Typy našich publikací naleznete v sekci O nás.

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Residence conditions applicable to TCNs based on their family links

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný francouzským národním kontaktním místem na téma podmínek sloučení rodiny občanů třetích zemí.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieAd-Hoc dotazy

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Children of beneficiaries of international protection

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný německým národním kontaktním místem týkající se podmínek pojící se s potomky osob s udělenou mezinárodní ochranou, kteří ale sami tento status nemají.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieAd-Hoc dotazy

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Health care provisions for asylum seekers

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem na téma zajišťování lékařské péče žadatelům o azyl.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieAd-Hoc dotazy

EMN Bulletin - 33. vydání (říjen-prosinec 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2020.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway (národní zpráva)

Příspěvek České republiky ke studii.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Impact of COVID-19 on migration (informační balíček)

Plný informační balíček publikací a webinářů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na specifické oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom

Evropská migrační síť (EMN) vydala plný informační balíček ke studii zabývající se občany třetích zemí, kteří přicházejí do členských států EU, Velké Británie a Norska za účelem sezónního zaměstnání podle Směrnice 2014/36/EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom (Inform)

Krátký přehled nejdůležitějších poznatků jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska plynoucí z jejich národních příspěvků a syntézy studie na téma sezónních pracovníků v EU (podle Směrnice 2014/36/EU).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom (Flash)

Tato publikace obsahuje jednostránkové shrnutí nejdůležitějších poznatků studie na dané téma, které vyplynuly z národních příspěvků členských států EU, Velké Británie a Norska.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic

Evropská migrační síť vydala v pořadí třetí ze série informů reflektujících dopady pandemie COVID-19 na různá odvětví migrace. Tato publikace se zaměřuje na pracovní migraci do klíčových odvětví pracovního trhu.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

The impact of COVID-19 on remittances in EU and OECD countries

Tato publikace je v pořadí čtvrtým za série informů, které vydává EMN ve spolupráci s OECD na téma dopadů COVID-19 na specifické oblasti migrace. Tato publikace se specificky zabývá dopadem pandemie na oblast remitencí.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

How Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors

Tato publikace vznikla na základě úzké spolupráce mezi EMN, mezinárodními organizacemi (IOM, UNHCR and UNICEF), agenturami EU (EASO, FRA and Frontex), EU neziskovými organizacemi (Missing Children Europe, PICUM12) a mezinárodními neziskovými organizacemi (Save the Children).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

EMN Bulletin - 32. vydání (červenec-září 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 3. čtvrtletí roku 2020. Vzhledem k pandemii COVID-19 byla zakomponována speciální příloha, která reflektuje dopady pandemie na danou oblast i řešení přijatá jednotlivými státy.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

Shrnutí národní studie: Získání a ochrana sezónních pracovníků z třetích zemí ve státech Evropské unie

Krátké shrnutí závěrů plynoucích z příspěvku České republiky ke studii Evropské migrační sítě na téma Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom.
JazykCZ
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States

EMN a OECD ve spolupráci vydali druhý z řady informů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic (working document)

Tato publikace obsahuje výchozí pracovní dokument EMN na téma pobytů a nezaměstnanosti migrantů/cizinců v průběhu COVID-19.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

EMN Bulletin - 31. vydání (duben-červen 2020)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2020 (duben-červen 2020). Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějších změn za dané období (tzv. Flash) a speciální přílohy na téma Reakce členských států na zásah pandemie COVID-19 do migrační a azylové problematiky.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

EMN Bulletin - 31. vydání (duben-červen 2020) (Flash)

Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějších změn za dané období (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Country Factsheet 2019 (Czech Republic)

Tato publikace obsahuje krátký souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2019, tzv. Country Factsheet (Czech Republic).
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Long-Term Resident Status in the EU

Tato publikace se zaměřuje na strategii členských států EU při integraci občanů třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými residenty v jednom z těchto států.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2019

Právě vyšel informační balíček k Výroční zprávě o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019. 
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieVýroční zprávy

Annual Report on Migration and Asylum 2019 (Inform)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za členské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2019 (Flash)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za členské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Comparative Overview of National Protection Statuses in the EU and Norway

Balíček publikací ke studii na téma Komparativní přehled národních ochranných statusů jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

EMN Bulletin - 30. vydání (leden-březen 2020)

Tato publikace obsahuje přehled nejdůležitějšího vývoje v oblasti migrace a azylu v jednotlivých členských státech EU, VB a Norsku za 1. čtvrtletí roku 2020 (únor-březen 2020).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

How do Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors (Inform)

Dokument poskytuje přehled o přístupech jednotlivých států v případě útěků / zmizení nezletilých dětí bez doprovodu, poskytuje základní přehled o statistických datech týkající se této skupiny dětí a věnuje se mezinárodní spolupráci.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU

EMN publikovala informační balíček ke studii na téma Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieStudie

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU (Flash)

Jednostránkové shrnutí závěrů souhrnné zprávy ze studie na téma Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU (Inform)

Tato publikace obsahuje nejdůležitější zjištění ze souhrnné zprávy členských států EU, VB a Norska na téma: Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

EMN Bulletin - 29. vydání (říjen-prosinec 2019)

Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech EU, VB a Norsku a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2019.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieBulletiny

Policies and Practicies on Return Counselling for Migrants in EU Member States and Norway (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Policies and Practices for the Training and Support of Return Counsellors in their Role to Provide Migrants with Timely, Unbiased and Reliable Information on Return (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Policies and Practices on Outreach and Information Provision for the Return of Migrants in EU Member States and Norway (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Série informů na téma návratového poradenství

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Statelessness in the European Union (Inform)

Tato publikace se zaměřuje na problematiku osob bez státní příslušnosti.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Shrnutí národní studie na cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku - Česká republika

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii na téma: Pathways to Citizenship For Third-coutry Nationals in EU Member States.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieOstatní

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů