Vydání Výroční zprávy o politice v oblasti azylu a migrace 2019 (národní příspěvek České republiky)

Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice vydalo Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2019 v českém i anglickém  jazyce.

Jedná se o národní příspěvek, ve kterém jsou popsány:

  • změny legislativy v oblasti migrace a azylu za rok 2019;
  • politický vývoj v České republice týkající se daných oblastí;
  • statistiky legální migrace/mezinárodní ochrany/návratů atd. v ČR;
  • problematika nucených/dobrovolných návratů atd.

Celou verzi Výroční zprávy za rok 2019 můžete najít v sekci PUBLIKACE.