Předsednická konference Evropské migrační sítě

Dne 5. a 6. října se uskutečnila mezinárodní konference Evropské migrační sítě na téma pracovní migrace, která byla pořádána v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU.

Konference s titulem EU a pracovní migrace: Potřeby, strategie a výzvy měla za cíl poskytnout účastníkům jedinečnou příležitost seznámit se s návrhy či iniciativami, kterými se v současnosti EU a členské státy v oblasti pracovní migrace zabývají. V rámci čtyř panelů byla diskutována témata jako řízení pracovní migrace, spolupráce se třetími zeměmi, pobyt pracovníků ze třetích zemí na území hostitelské země a v neposlední řadě vliv digitalizace a moderních technologií. Program konference také reflektoval dopady ruské invaze na Ukrajině na pracovní trh členských států EU.

 

Záznam z konference, program konference a další informace naleznete na webových stránkách https://www.emncz.eu/konference/.

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů