Nový inform na téma Exploring legal pathways to fulfil labour needs

Právě byl vydán první inform, který uvádí řadu těchto produktů, ve kterých se bude Evropská migrační síť zaměřovat na inovace v migraci. Tato snaha postihnout nové přístupy v dynamickém fenoménu migrace jde ruku v ruce s prioritami, které byly nastíněny novým Paktem o migraci a azylu.

Tento inform se primárně zaměřuje na fenomén tzv. Talent Partnership a dalších legálních možností žadatelů o mezinárodní ochranu ke vstupu na pracovní trh v členských státech EU. Rozvoj těchto legálních cest je právě jednou z priorit nového Paktu o migraci a azylu. Mohou sloužit např. ke snížení nelegální migrace, nelegálního zaměstnávání a s tím spojeného pracovního využívání. Dále může také dopomoci k naplnění potřeb pracovních trhů atd.

S ohledem na zkoumaný fenomén Talent Partnership se tento dokument zaměřuje na sektory a národnosti, na které jsou zaměřené existující a plánované projekty členských států se třetími zeměmi. Zabývá se jak na krátkodobou, tak dlouhodobou i cirkulární migraci. Mimo jiné jsou v něm dále pokládány i otázky, do jaké míry je možné naplňovat potřeby pracovního trhu pomocí pracovníků-migrantů, kteří jsou již na území EU přítomni atd.

Všechny produkty se zaměřením na inovace v migraci budou následně využity Evropskou komisí pro tvorbu nových přístupů a strategií.

Tento první z řady informů byl vypracován na základě příspěvků 24 členských států.

Text celého informu můžete najít zde .

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů