Nový inform na téma Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration

Evropská migrační síť vydala nový inform na téma „Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration.“ Je zaměřen na zkušenosti a poznatky, získané jak na úrovni EU, tak na celosvětové úrovni před a po přijetí Nového paktu o migraci a azylu do roku 2020.

Nový pakt o migraci a azylu v roce 2020 zdůraznil význam vytváření nových legálních cest v souvislosti s pracovní migrací, slaďováním dovedností a řešením nedostatku pracovních sil. V této souvislosti a s ohledem na bezprecedentní demografické změny, technologický rozvoj a rostoucí mobilitu pracovníků se jako součást řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v EU zvažují „skill mobility partnership“ (SMP) se třetími zeměmi. Tento společný inform EMN a OECD představuje nové zkušenosti s realizací SMP a s podobnými iniciativami v EU a na globální úrovni. 

Několik členských států EMN informovalo o implementaci příslušných iniciativ s některými rysy SMP, například o projektech rozvojové spolupráce zahrnujících rozvoj dovedností, zapojení více zúčastněných stran, odbornou přípravu a mobilitu. Mezi příklady mimo EU, které byly v informu uvedeny, patří například Australsko-pacifická technická škola, která provozuje školicí střediska v pěti různých tichomořských zemích a nabízí odbornou přípravu pro profesi v celém regionu a poskytuje kvalifikaci, která absolventům umožňuje získat kvalifikaci pro programy pracovní migrace v Austrálii; a také korejský systém povolení pro dočasné zaměstnávání neprofesionálních pracovníků, který je založen na dvoustranných vztazích se 16 partnerskými zeměmi.

SMP jsou považovány za cenný politický nástroj pro rozvoj dovedností a mobility pracovních sil. Tento politický nástroj může pomoci cílovým zemím uspokojit potřeby trhu práce a zlepšit kariérní vyhlídky migrantů a zároveň přispět k rozvoji zemí původu. Kromě toho s sebou programy malého a středního podnikání přinášejí vlastní výzvy. IOM vyjmenovala osm základních předpokladů pro úspěch plánů SMP, a to dlouhodobé a střednědobé plánování, přístup více zúčastněných stran a soudržnost politiky, dostupnost údajů pro politiku založenou na důkazech, místní rozvoj a vytváření pracovních míst, klasifikace a uznávání dovedností na národní úrovni i mimo ni, možnost řešit sociální aspekty zaměstnanosti a mobility, začlenění migračních aspektů a snížení a sdílení nákladů.

Text celého informu můžete najít zde .

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů