Ukrajina: stručné informace o nejdůležitějším vývoji v oblasti migrace

Informace pro občany Ukrajiny, prchající před konfliktem na Ukrajině, najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra zde. Informace jsou v ukrajinském, českém a anglickém jazyce.

K 23. 3. 2022 bylo na území ČR registrováno již více než 200 tis. občanů Ukrajiny prchajících ze svých domovů z důvodu ruské vojenské agrese. Ti mají nárok na udělení dočasné ochrany na území České republiky. Na základě dočasné ochrany budou mít plný přístup k systému veřejného zdravotního pojištění, vzdělávání, volný přístup na trh práce a právo na další pomoc, jako je ubytování, sociální služby, základní sociální dávky a finanční příspěvek.

Od 22. března 2022 již nebudou udělována takzvaná speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V účinnost vstoupil zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se pro občany Ukrajiny prchajícími před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím osob zavádí dočasná ochrana.  Osoby, které již získaly speciální dlouhodobé vízum, budou automaticky převedeny do systému dočasné ochrany.

Dne 28. února bylo zřízeno Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině (NACPU), které zajištuje dohled a koordinaci práce všech příslušných orgánů včetně regionálních orgánů státní správy. Zároveň byla po celé zemi zřízena síť Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU), která usnadňují proces registrace a pomoci příchozím z Ukrajiny. Tato centra slouží jako hotspoty. Lidé se zde zaregistrují, mohou požádat o dočasnou ochranu a je jim poskytnuta další pomoc (ubytování, informace o zdravotním pojištění, práci, psychologická pomoc atd.).

Širokou podporu osobám vstupujícím do země poskytují státní organizace, nevládní organizace i soukromé podniky. Ministerstvo vnitra zřídilo speciální linku pomoci a e-mailovou adresu pro poskytování potřebných informací a podpory. Ministerstvo rovněž spustilo speciální webové stránky „Naši Ukrajinci, které slouží ke koordinaci potřeb s dostupnými nabídkami dobrovolné pomoci.

 

Aktualizováno ke dni 23. 03. 2022

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů