Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States

EMN a OECD  ve spolupráci vydali druhý z řady Informů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti migrace.

Celý text tohoto Informu můžete najít v sekci PUBLIKACE

Na toto téma byl uspořádán i webinář, jehož záznam je dostupný na YouTube.