31. vydání EMN Bulletinu (duben-červen 2020)

Dne 3. 8. 2020 jsme publikovali 31vydání EMN Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2020 (duben-červen 2020). 

Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějíších změn za dané období (tzv. Flash) a specální přílohy na téma Reakce členských států na zásah pandemie COVID-19 do migrační a azylové problematiky.