Nový inform na téma Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries

Právě vyšel nový inform Evropské migrační sítě na téma Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries. Jeho cílem je poskytnout přehled o strategiích a iniciativách zavedených členskými zeměmi EMN s cílem zlepšit vyhlídky vysídlených osob v zemích prvního přijetí a tranzitu mimo EU a identifikovat osvědčené postupy, které by mohly sloužit jako výchozí bod pro další rozvoj nebo zlepšení udržitelných podpůrných iniciativ.

V květnu 2022 bylo na celém světě nuceně vysídleno více než 100 milionů lidí. Mnoho uprchlíků obvykle zůstává v zemích sousedících s místem jejich původu, což jsou většinou oblasti s nízkými a středními příjmy. Vlády těchto zemí mají odpovědnost za poskytování humanitární podpory a podporu rozvojových programů s ohledem na jejich dlouhodobé potřeby a zvýšení jejich soběstačnosti. Tyto země však často nemají dostatek zdrojů a/nebo kapacit, aby tak mohly učinit, a proto je nesmírně důležitá podpora mezinárodních aktérů a také organizací občanské společnosti.

Tento inform zkoumá, jaké národní strategie byly v členských zemích EMN zavedeny s cílem zlepšit vyhlídky vysídlených osob v zemích prvního přijetí a tranzitu mimo EU a jak byly tyto strategie začleněny do stávajících rámců a dohod EU, jako je Global Compact on Refugees (GCR), the Sustainable Development Goals (SDGs) a EU’s New Pact on Migration and Asylum. Pokouší se také uvést příklady dobré praxe úspěšných programů a iniciativ zaměřených na zlepšení vyhlídek těchto skupin obyvatelstva, identifikovat osvědčené postupy a prozkoumat možnosti dalšího posílení a podpory (přeshraničních) partnerství a spolupráce.

 

Text celého informu můžete najít zde .

 

 

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů