Přehled aktivit EMN za rok 2020

Přehled aktivit EMN za rok 2020.Evropská migrační síť každoročně vydává řadu materiálů, které se zabývají různými migračními tématy a průběžně pracuje na zodpovídání ad-hoc dotazů jednotlivých členských států. Za rok 2020 jich Česká republika zodpověděla 70.

Tradičně jsou vydávány čtyři studie, jejichž témata jsou schválena v pracovním programu EMN pro daný rok a dále další řada výstupů, z nichž některé reagují a aktuální trendy a vývoj migračních témat.

Kromě toho vychází také pravidelné bulletiny (jednou za tři měsíce) s přehledy nejdůležitějších změn v oblasti azylu a migrace v jednotlivých členských státech.

Každoročně je také vydávána Výroční zpráva o politice v oblasti azylu a migrace za předchozí rok. S tímto materiálem vychází i Statistická příloha Výroční zprávy.

V roce 2020 byly zveřejněny studie na téma:
 • Comparative Overview of National Protection Statuses in the EU and Norway,
 • Pathways to Citizenship For Third-coutry Nationals in EU Member States,
 • Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU,
 • Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway 2020.
Dále Evropská migrační síť reagovala na dění spojené s pandemií COVID19 a vydávala informy zaměřené na dopady pandemie v různých odvětvích migrace. K těmto tématům byly organizovány i webináře pro experty i širokou veřejnost:
 • EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic (working document),
 • Residence Permits and Unemployment of third-country nationals during the COVID-19 crisis (Inform),
 • Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States,
 • Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic,
 • The impact of COVID-19 on remittances in EU and OECD countries.
Dále bylo vydáno další množství materiálů na rozličná témata:
 • Statelessness in the European Union,
 • Policies and Practicies on Return Counselling for Migrants in EU Member States and Norway,
 • Policies and Practices on Outreach and Information Provision for the Return of Migrants in EU Member States and Norway,
 • Policies and Practices for the Training and Support of Return Counsellors in their Role to Provide Migrants with Timely, Unbiased and Reliable Information on Return,
 • How do Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors,
 •  Long-Term Resident Status in the EU, atd.
Kromě tištěných a on-line publikací pořádala Evropská migrační síť také řadu webinářů a on-line konferencí jako např.:
 • Managing migration and asylum in a changing world: 2019 trends and policy responses to COVID-19 to date,
 • Managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 crisis,
 • EU Stats Responses on the Impact of the COVID-19 on the legal migration & unemployment area,
 • Impact of COVID-19 on International Students,
 • Impact of COVID-19 on labour migration in essential sectors,
 • Impact of COVID-19 on remittances in EU and OECD countries,
 • Towards effective asylum and migration management – Innovative approaches and implementation in practice – DE předsednická konference,
 • Challenges of Irregular Migration on the Eastern Mediterranean – Western Balkan Route in time of COVID-19 – HR předsednická konference.

Tyto i další materiály za rok 2020 najdete v sekci Publikace.

 

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů