Nový inform na téma Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purposes

Evropská migrační síť vydala nový inform na téma „Preventing, detecting and tackling situations where authorisations to reside in the EU for the purpose of study are misused for other purposes“.

Tento inform vychází z příspěvků 24 členských států a jejím cílem je zmapovat zkušenosti a přístupy v EU při prevenci a řešení situací, kdy jsou povolení pro vstup do EU potenciálně zneužívána k jiným účelům než ke studiu. Pojem „povolení“ zahrnuje jak povolení k pobytu, tak dlouhodobá víza vydaná za účelem studia.

Právní předpisy EU upravují podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, odborné přípravy, dobrovolné služby, výměnných pobytů žáků nebo vzdělávacích projektů a au-pairingu.

Cílem informu je zmapovat zkušenosti a přístupy v rámci EU při prevenci a řešení situací, kdy jsou pobytová povolení do EU potenciálně zneužívána k jiným účelům než ke studiu. Inform je rozdělen na dvě části. První část je věnována situaci před příchodem do EU a zaměřuje se na prevenci možného zneužití pobytového povolení. Fáze po příjezdu se zaměřuje na odhalování možných případů zneužití po vydání povolení a zdůrazňuje hlavní metody, přijaté členskými státy, a důsledky spojené s těmito případy.

Text celého informu můžete najít zde .

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů