Seminář Evropské migrační sítě k představení nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců

Dne 19. dubna pořádá EMN seminář v souvislosti s přípravou nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců a chystanou digitalizací pobytové agendy.

Smyslem nové právní úpravy není zásadně měnit současné nastavení imigračního systému a jeho základní principy. Limity jsou ostatně v mnoha oblastech dány i právem Evropské unie. Nová právní úprava cílí například na posílení odpovědnosti subjektů, které mají zájem na příjezdu a pobytu cizince v České republice a na procesu legální migrace aktivně participují, nebo obsahuje změny v registraci občanů Evropské unie. Klíčový význam však bude mít elektronizace pobytových řízení, jejíž cílem bude usnadnit komunikaci cizinců a dalších zainteresovaných subjektů se správním úřadem, snížit administrativní zátěž související s využíváním listinných dokumentů a celkově zrychlit imigrační proces.

V rámci semináře tak budou zástupci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra představeny hlavní principy návrhu, který je v současné době předmětem připomínkového řízení.

Akce pořádaná českým kontaktním místem Evropské migrační sítě je určena pro odborníky z řad státních i nestátních institucí, neziskových organizací a akademické sféry. Organizace seminářů či konferencí na aktuální témata z oblasti migrace a azylu s cílem výměny zkušeností a setkávání odborné veřejnosti patří mezi nejvýznamnější aktivity Evropské migrační sítě.

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů