Nový inform na téma Mapping of mental health policies for third-country national migrants

Evropská migrační síť vydala nový inform na téma Mapping of mental health policies for third-country national migrants. Tento inform vychází z příspěvků členských států a jeho cílem je zmapovat zkušenosti a přístupy v EU při poskytování psychologické péče migrantům ze třetích zemí.

Ve většině členských států EU mají osoby ze třetích zemí, které legálně pobývají na jejich území, stejný nárok na psychologickou pomoc jako občané a rezidenti EU. Přístup k těmto službám ale často představuje výzvu jak pro dotčené migranty, tak pro členské státy EU. Problémy, se kterými se migranti potýkají, zahrnují jazykovou bariéru, nedostatek informací, vysoké náklady, dlouhé objednací lhůty, ale i sociální či kulturní překážky jako stigma, tabu, nedostatek důvěry a socioekonomické nerovnosti. Z perspektivy členských států výzvu představují jazykové a kulturní rozdíly mezi migranty a odborníky a nedostatek finančních a lidských zdrojů či konkrétních expertíz k podpoře migrantů.

Pro překonání těchto bariér členské státy vyvíjejí národní strategie pro podporu sociální integrace migrantů, informovování o dostupnosti péče a právu na ni a školení personálu na práci s migranty. Podle výzkumů jsou migranti, zvláště ti, kteří ze své země uprchli, vystaveni stresujícím situacím během migračního procesu a jsou tak více náchylní k psychickým problémům. Včasná podpora a pomoc může toto riziko snížit.

Text celého informu můžete najít zde .

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů