Statistiky

Legální migrace

Legální migrace v podobě přechodného pobytu nad 90 dnů je proces řízeného, státem kontrolovaného přistěhovalectví. Česká republika může imigraci regulovat prostřednictvím vízové praxe a prostřednictvím pobytových oprávnění. Obecně souvisí zejména s migrací pracovní, s migrací za účelem sloučení rodiny nebo studia. Problematika legální migrace je předmětem diskuze napříč resorty, mezi hlavní orgány patří Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci.

(zdroj: mvcr.cz)

Prosinec 2020
Vývoj počtu legálně pobývajících cizinců v České republice
Graf znázorňující vývoj počtu cizinců pobývajících legálně v České republice (k 30. 10. 2020).

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů