Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (info balíček)

Česká republika vydala informační balíček ke studii na téma „Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection“, který obsahuje:

  • příspěvek České republiky,
  • shrnutí národního příspěvku v českém jazyce
  • shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států
  • krátký jednostránkový přehled ke studii
  • souhrnná zpráva z národních příspěvků členských států

Tato studie si klade za cíl:

  • Zmapovat na úrovni členských států EU a Norska způsoby identifikace a ochrany obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí.
  • Poskytnout komparativní přehled zaměřující se na aktuální statistiky a legislativní vývoj v oblasti identifikace a ochrany obětí obchodování s lidmi
  • Identifikovat příklady dobré praxe, stejně tak jako výzvy, kterým členské státy EU a Norsko v oblasti obchodování s lidmi čelí.

 

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (flash)

Krátký jednostránkový přehled k představení studie EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
JazkyEN
Roky vydání2022
KategorieOstatní

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (syntéza)

Souhrnná zpráva z národních příspěvků členských států na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazkyEN
Roky vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazkyEN
Roky vydání2022
KategorieInformy

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (shrnutí)

Stručný přehled závěrů národního příspěvku České republiky ke studii EMN na téma "Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana".
JazkyCZ
Roky vydání2022
KategorieStudie

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (national report)

Příspěvek České republiky ke studii EMN na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazkyEN
Roky vydání2022
KategorieStudie

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů