Publications

With respect to the goal of the EMN that is the provision and comparison of objective, complex and policy-relevant information on current situation, developments and practices in the field of asylum and migration, the EMN prepares annually many different types of publications, such as national contribution to thematic studies, syntheses, national reports, quarterly bulletins, informs, situational reports, ad-hoc queries etc.

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (leden-duben 2021)

Krátký přehled publikovaných ad-hoc dotazů v rámci EMN za období leden až duben 2021 s hypertextovými odkazy na pdf. verze.
LanguageCZ,EN
Year2021
CategoryAd-Hoc Queries

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (prosinec 2020 - leden 2021)

Krátký přehled publikovaných ad-hoc dotazů v rámci EMN za období prosinec 2020 až leden 2021 s hypertextovými odkazy na pdf verze.
LanguageCZ,EN
Year2021
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Means of Subsistence for Schengen Visa

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem týkající se krátkých víz a sponzorů.
LanguageEN
Year2021
CategoryAd-Hoc Queries

Přehled publikovaných ad-hoc dotazů (listopad 2020 - konec roku 2020)

Evropská migrační síť bude nově pro lepší přehlednost vydávat krátký souhrn těchto dotazů i s hypertextovými odkazy na celé jejich znění. První přehled obsahuje dotazy publikované od listopadu do konce roku 2020.
LanguageCZ,EN
Year2021
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Residence conditions applicable to TCNs based on their family links

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný francouzským národním kontaktním místem na téma podmínek sloučení rodiny občanů třetích zemí.
LanguageEN
Year2020
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Children of beneficiaries of international protection

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný německým národním kontaktním místem týkající se podmínek pojící se s potomky osob s udělenou mezinárodní ochranou, kteří ale sami tento status nemají.
LanguageEN
Year2020
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Health care provisions for asylum seekers

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem na téma zajišťování lékařské péče žadatelům o azyl.
LanguageEN
Year2020
CategoryAd-Hoc Queries

Shrnutí ad-hoc dotazu na téma Long-term resident scheme for children

Shrnutí odpovědí členských států na dotaz zadaný nizozemským národním kontaktním místem na téma dlouhodobých pobytů pro děti.
LanguageEN
Year2019
CategoryAd-Hoc Queries

Sign up to our newsletter

 

We respect the General Data Protection Regulation.