Studie na osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu (shrnutí národního příspěvku v ČJ, syntéza za ČS EU, Inform a Flash)

Dne 4. listopadu 2019 vydala Evropská migrační síť souhrnnou zprávu za ČS EU na téma osoby s udělenou mezinárodní cohranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin"). K této studii byly vydány v souhrnu následující publikace:

- krátké shrnutí hlavních zjištění vyplývajících z národní studie za Českou republiku (CZ),

- souhrnná zpráva (synthesis report) vypracovaná na základě národních příspěvků členských států EU (EN),

- tzv. Flash, který souhrnnou zprávu ve zkratce představuje (EN),

- tzv. Inform, který shrnuje hlavní poznatky syntézy (EN),

Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".