Studie na cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku (příspěvek za ČR)

Na začátku roku 2020 byl vydán národní příspěvek do studie na téma "Cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku" ("Pathways to Citizenship for Third-country Nationals in EU Member States and Norway"). Cílem studie bylo zmapovat a porovnat přístupy jednotlivých členských států v oblasti udělování občanství pro cizince ze třech zemí; prozkoumat, jak je nabytí státního občanství propojeno s integrační polikou jednotlivých zemí a sběr dat k počtu cizinců, kteří získali státní občanství během období 2014-2018. Během měsíce března 2020 by měla být vydána souhrná zpráva za členské státy EU a Norsko. K národní, graficky zpracované studii v anglickém jazyce, bylo vydáno i krátké shrnutí v českém jazyce. Oba dokumenty nalezntete na stránkách Evrospké migrační sítě v sekci "Publikace".