O EMN

Co je EMN

Evropská migrační síť (EMN - European Migration Network) je tvořena organizacemi zabývajícími se migrací v členských státech EU (mimo Dánska) a v Norsku. Tyto organizace představují tzv. národní kontaktní místa. Mohou jimi být správní orgány, akademické instituce či jiné organizace nominované za jednotlivé země.

Fungování EMN je upraveno Rozhodnutím Rady (2008/381/ES) o zřízení Evropské migrační sítě. Národním kontaktním místem EMN v České republice je odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Organizace EMN

V každé zemi EMN existuje jedno národní kontaktní místo. Činnost jednotlivých kontaktních míst je koordinována a financována Evropskou komisí. Politické vedení EMN je zajištěno Řídícím výborem, který je sestaven ze zástupců jednotlivých členských zemí a Komise.

Zástupci národních kontaktních míst se setkávají na pravidelných jednáních organizovaných Evropskou komisí. Na okraj jednání se pravidelně pořádají tematicky zaměřené pracovní semináře. V rámci EMN také funguje stálá pracovní skupina zaměřená na návraty.