Národní síť EMN

Národní kontaktní místo si v každé zemi vytváří síť kontaktů na organizace a odborníky zabývající se oblastí migrace a azylu. Tyto instituce či organizace se podílejí na výstupech českého kontaktního místa EMN nebo se pravidelně účastní jeho akcí. Mezi významné aktéry v České republice patří například následující instituce a organizace.