Evropská migrační síť

Co EMN již v roce 2019 dokončila nebo organizovala?


 • Národní studie na tato témata:

  • Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU (studie 2018, graficky zpracována anglická verze)
  • Poživatelé mezinárodní ochrany, kteří cestují do země svého původu: změny, politika a praxe v ČS EU, Norsku a Švýcarsku (studie 2018)
  • Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ze třetích zemí (studie 2019, graficky zpracovaná anglická verze)
  • Komparativní přehled národních ochranných statusů v EU a Norsku (studie 2019)
 • Shnrutí (v češtině) národních studií na tato témata:

  • Integrace cizinců ze třetích zemí na pracovní trh (studie 2018)
  • Vízová liberalizace a její dopady na ČS EU (studie 2018)
  • Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU (studie 2018)
  • Poživatelé mezinárodní ochrany, kteří cestují do země svého původu: změny, politika a praxe v ČS EU, Norsku a Švýcarsku (studie roku 2018)
  • Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ze třetích zemí (studie 2019)
  • Komparativní přehled národních ochranných statusů v EU a Norsku (2019)
 • Syntézy studií (souhrnné příspěvky za ČS EU) na tato témata:

  • Integrace cizinců ze třetích zemí na pracovní trh (studie 2018)
  • Vízová liberalizace a její dopady na ČS EU (studie 2018)
  • Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU (studie 2018)
 • Výroční zprávu EMN  o politice v oblasti azylu a migrace v EU za rok 2018.

 • Výroční zprávu EMN o politice v oblasti azylu a migrace v České republice za rok 2018 (graficky zpracována anglická i česká verze).

 • Odpovědi na několik desítek ad-hoc dotazů členských států EU+Norska a Evropské komise.

 • Inform ke všem vydaným syntézám studií v roce 2019 a k Výroční zporávě EMN o politice v oblasti azylu a migrace v EU za rok 2018 .

 • 25., 26. a 27. vydání EMN Bulletinu za období říjen-prosinec 2018, leden-březen 2019 a duben-červen 2019.

 • Aktualizaci organigramů azylových a migračních politik v jednotlivých ČS EMN.

 • Pravidelná jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.


Na čem EMN právě pracuje?


 • Na syntézách studií na tato témata:

  • Poživatelé mezinárodní ochrany, kteří cestují do země svého původu: změny, politika a praxe v ČS EU, Norsku a Švýcarsku (studie 2018)
  • Možné migrační kanály pro start-upy a inovativní podnikatele (studie 2019)
  • Komparativní přehled národních ochranných statusů v EU a Norsku (2019)
 • Na vypracovávání ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.

 • Na přípravách národních konferencí pro rok 2019.

 • Na vypracování národních příspěvků do studií pro rok 2019 na tato témata:

  • Cesty k občanství v členských státech EU a Norsku
  • Státní příslušníci třetích zemí s povolením k pobytu, kteří představují hrozbu pro národní bezpečnost: politiky a praxe v EU

Co EMN ještě v roce 2019 plánuje?

 • Vypracovávání pravidelných Bulletinů (28. a 29. vydání), krátkých Informů, shrnutí ke studiím atd.

 • Zpracování dalších ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.

 • Organizaci pravidelných jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.

 • Organizaci Výroční konference EMN v Helsinkách v říjnu 2019.

 • A mnoho dalšího…