Inform na přístupy členských států v řešení problematiky zmizelých dětí bez doprovodu

Evropská migrační síť právě vydala (8.4. 2020) tzv. Inform na téma přístupy členských států v řešení problematiky zmizelých nezletilých dětí bez doprovodu ("How do Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors"). Dokument poskytuje přehled o přístupech jednotlivých států v případě útěků / zmizení nezletilých dětí bez doprovodu, poskytuje základní přehled o statistikých datech týkající se této skupiny dětí a věnuje se také mezinárodní spolupráci. Dokument v anglickém jazyce, do kterého na národní úrovni přispívalo Policejní prezidium, Zařízení pro děti-cizince, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Úřad pro mezninárodně-právní ochranu dětí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ředitelství služby cizinecké policie naleznete ke stažení v sekci "Publikace".