Studie na dopady vízové liberalizace na hostitelské země

Evropská migrační síť vydala vedle národního příspěvku do studie na dopady vízové liberalizace na hostitelské země ("Impacts of Visa Liberalisation On Countries of Destination") i souhrnnou zprávu za ČS EU. K této studii byly vydány v souhrnu následující publikace:

- příspěvek za Českou republiku (EN verze i EN/CZ verze) = národní studie na toto téma,

- souhrnná zpráva (synthesis report) vypracovaná na základě národních příspěvků členských států EU (EN),

- tzv. Flash, který souhrnnou zprávu ve zkratce představuje (EN),

- tzv. Inform, který shrnuje hlavní poznatky syntézy (EN),

- krátké shrnutí hlavních zjištění vyplývajících z národní studie (CZ).

Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".