Vyhledávání publikací

do

Publikace z kategorie studie

Témata studií jsou vybírána podle preferencí členských států. Před samotným vypracováním studie skupina členských států vytvoří zadání studie, podle kterého každá země vypracuje národní příspěvek. Na základě všech národních příspěvků je poté vypracována souhrnná studie za EU.


Název:
Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2020/12
Kategorie:
studie
Název:
Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2020/12
Kategorie:
studie
Název:
Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2020/8
Kategorie:
studie
Název:
Comparative Overview of National Protection Statuses in the EU and Norway (Synthesis Report)
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2020/5
Kategorie:
studie
Název:
Pathways to Citizenship For Third-coutry Nationals in EU Member States (National Report)
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2020/2
Kategorie:
studie
Název:
Shrnutí národní studie na cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku - Česká republika
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2020/2
Kategorie:
studie
Název:
Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU (Synthesis Report)
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2019/12
Kategorie:
studie
Název:
Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU (Inform)
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2019/12
Kategorie:
studie
« Předchozí 1 2 3 4 7 9 12