Konference: Integrace uprchlíků

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v budově Ministerstva vnitra konala pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance konference Evropské migrační sítě na téma „Integrace uprchlíků: 25 let zkušeností České republiky“. 

Konference se zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, velvyslanectví, státní správy a samosprávy, mezinárodních organizací, akademické sféry, nestátních neziskových organizací a členských států EU.

Cílem konference bylo zhodnocení fungování nového Státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou a představení integrační politiky České republiky v kontextu zkušeností dalších zemí Evropské unie. Kromě odborníků zabývajících se integrací uprchlíků v České republice představili praxi ve svých zemích i zahraniční hosté z členských států EU.

V úvodním panelu vystoupil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček, ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Tomáš Haišman, chargé d’affaires Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze Christiana Markert a vedoucí regionálního zastoupení Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro střední Evropu Montserrat Feixas Vihé.

V druhém bloku se účastníci konference seznámili s integračním procesem uprchlíků v České republice, a především s fungováním nového Státního integračního programu. V rámci tohoto panelu vystoupili zástupci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a za poskytovatele integračních služeb zástupci Charity ČR, Poradny pro integraci a Diecézní charity Hradec Králové.

Odpolední část konference byla věnována zkušenostem s integrací uprchlíků v ostatních zemích EU. Prezentovány byly výsledky studie Evropské migrační sítě z roku 2016 na téma „Integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou ve vztahu k přístupu na trh práce“. Zástupci Nizozemska a Slovenska pak prezentovali integrační politiku svých zemí.

V poslední bloku konference vystoupili samotní uprchlíci, kteří již v České republice žijí. Zástupkyně rodin ze Sýrie a Barmy se podělily o svůj příběh a zkušenosti s integračním procesem v České republice.

 

Program konference

Program konference (ČJ)

Program konference (AJ)

 

Prezentace vystupujících:

1. blok

Vedoucí regionálního zastoupení UNHCR pro střední Evropu Montserrat Feixas Vihé - Úvodní slovo (AJ)

2. blok

Pavel Dymeš (MV ČR) - Státní integrační program (AJ)

Petr Pondělíček (SUZ MV ČR) - Příjezd do země, azylová zařízení (AJ)

Pavla Müllerová (Charita ČR) - Funkce generálního poskytovatele integračních služeb (AJ)

Monika Korábová (PPI) a Jan Kočí (Diecézní charita HK) - Příklady integračního procesu (ČJ)

Monika Korábová (PPI) a Jan Kočí (Diecézní charita HK) - Příklady integračního procesu (AJ)

3. blok

Veronika Vasileva (ICF International) - Závěry studie EMN na téma integrace osob s MO (AJ)

Hans Lemmens (NL národní kontaktní bod) - Integrace uprchlíků v Nizozemsku (AJ)

Petra Achbergerová (Migračný úrad MV SK) - Integrace uprchlíků na Slovensku (AJ)