Studie na nezletilé děti bez doprovodu (příspěvek za ČR)

Evropská migrační síť dokončila poslední studii z roku 2017 na téma nezletilé děti bez doprovodu po určení statusu ("Member States Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination - Czech Republic"). Studie se věnuje situaci nezletilých dětí bez doprovodu v České republice, systému péče o nezletilé děti bez doprovodu, jejich integraci, přechodu dětí do zletilosti a eventuálním dobrovolným návratům. Prozatím se jedná o graficky nezpracovaný dokument (grafická verze studie v anglickém jazyce bude vypracována během května či června,  dvojjazyčná česko-anglická verze bude ponechána v tomto dotazníkovém formátu). Spolu s národním příspěvkem bude vydána (pravděpodobně během června) syntéza příspěvků za členské státy EU.