Evropská migrační síť právě publikovala syntézu studie na téma Nelegální zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v EU. Tato souhrnná  zpráva se skládá z 23 příspěvků členských států. Dokument se zabývá nelegálním zaměstnáváním jednak cizinců, kteří mají platné pobytové oprávnění, ale nemají pracovní povolení a jednak cizinců bez platného pobytového oprávnění. Studii naleznete v sekci "Publikace".