Evropská migrační síť

Co EMN již v roce 2017 dokončila nebo organizovala?


 • Studie na:

  • Nelegální zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

  • Výzvy a praxe v oblasti určování identity žadatele v migračním procesu

  • Dopad pravidel EU a ČS na efektivitu návratů cizinců v jednotlivých ČS: výzvy a příklady dobré praxe.

 • Syntézu národních příspěvků do studie na „Nelegální zaměstnávání cizinců ze třetích zemí“
 • Výroční zprávu EK o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2016 (včetně statistické přílohy).

 • Národní Výroční zprávy o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2016.

 • Odpovědi na více než 80 ad-hoc dotazů členských států EU+Norska a Evropské komise.

 • Výroční konference EMN:

  • V květnu 2017 konferenci na Maltě na téma „Reforma společného evropského azylového systému: příležitosti a výzvy“

  • V září 2017 konferenci v Estonsku na téma "Globální závod o talenty“.

 • Pravidelná jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.


Na čem EMN právě pracuje?


 • Na syntézách studií na téma:

  • Výzvy a praxe v oblasti určování identity žadatele v migračním procesu.

  • Dopad pravidel EU a ČS na efektivitu návratů cizinců v jednotlivých ČS: výzvy a příklady dobré praxe.

 • Na aktualizaci slovníku EMN.

 • Na vypracovávání ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.

 • Na zpracování aktualizované verze Policy briefu na Středomoří

 • Na přípravě oslavy vzniku EMN - 10leté výroční vzniku této skupiny bude v roce 2018

 • Na vypracování národních příspěvků do studií na téma:

  • Změna přílivu žadatelů o mezinárodní ochranu v letech 2015-2016: reakce členských států.
  • Přístupy členských států k nezletilým cizincům bez doprovodu po určení statusu


Co EMN dále chystá v roce 2017?


 • Vypracování syntézy studie na téma “Změna přílivu žadatelů o mezinárodní ochranu v letech 2015-2016: reakce členských států”.

 • Vypracovávání pravidelných Bulletinů, národních Factsheetů, krátkých Informů.

 • Zpracování dalších ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.

 • Aktualizaci organigramů Migrační a azylové politiky jednotlivých ČS.

 • Organizaci řady národních konferencí.

 • Organizaci semináře české kontaktního místa EMN na téma efektivita návratů, kterého se zúčastní národní experti ze státní sféry (ministerstev, Policie, SUZ).

 • Organizaci pravidelných jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.

 • A mnoho dalšího…