EMN seminář: Efektivita návratů

Dne 23. ledna 2018 se na Ministerstvu vnitra uskutečnil seminář Evropské migrační sítě k možnostem zefektivnění návratů cizinců ze třetích zemí do zemí původu.  Semináře se zúčastnilo přes 80 zástupců Ministerstva vnitra, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Více informací na: http://www.mvcr.cz/clanek/seminar-evropske-migracni-site-na-tema-efektivita-navratu.aspx