Vyhledávání publikací

do

Publikace z kategorie studie

Témata studií jsou vybírána podle preferencí členských států. Před samotným vypracováním studie skupina členských států vytvoří zadání studie, podle kterého každá země vypracuje národní příspěvek. Na základě všech národních příspěvků je poté vypracována souhrnná studie za EU.


Název:
Intra-EU mobility of third-country nationals (Synthesis Report)
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2013/2
Kategorie:
studie
Název:
Studie EMN o opatřeních směřujících k omezování neregulérní migrace v ČR (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2012/1
Kategorie:
studie
Název:
Practical Measures for Reducing Irregular Migration in the Czech Republic (National Report)
Verze:
EN
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2012/1
Kategorie:
studie
Název:
Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR: Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Satisfying Labour Demand through Migration (National Report)
Verze:
EN
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Dočasná a cirkulární migrace (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Temporary and Circular Migration (National Report)
Verze:
EN
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie