Vyhledávání publikací

do

Publikace z kategorie studie

Témata studií jsou vybírána podle preferencí členských států. Před samotným vypracováním studie skupina členských států vytvoří zadání studie, podle kterého každá země vypracuje národní příspěvek. Na základě všech národních příspěvků je poté vypracována souhrnná studie za EU.


Název:
Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR: Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Satisfying Labour Demand through Migration (National Report)
Verze:
EN
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Dočasná a cirkulární migrace (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Temporary and Circular Migration (National Report)
Verze:
EN
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2010/1
Kategorie:
studie
Název:
Rozdílné národní přístupy k udělování ochranných statusů neharmonizovaných v rámci EU (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2009/1
Kategorie:
studie
Název:
Different National Practices concerning Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses (National Report)
Verze:
EN
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2009/1
Kategorie:
studie
Název:
Programy a strategie členských států EU podporující asistovaný návrat a reintegraci do třetích zemí (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2009/1
Kategorie:
studie