Vyhledávání publikací

do

Publikace z kategorie studie

Témata studií jsou vybírána podle preferencí členských států. Před samotným vypracováním studie skupina členských států vytvoří zadání studie, podle kterého každá země vypracuje národní příspěvek. Na základě všech národních příspěvků je poté vypracována souhrnná studie za EU.


Název:
Dissemination of information on voluntary return: How to reach irregular migrants not in contact with the authorities (Sythesis Report)
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2015/10
Kategorie:
studie
Název:
A Study on Smuggling on Migrants
Verze:
EN
Autor:
Optimity Advisors
Vydáno:
2015/9
Kategorie:
studie
Název:
A Study on Smuggling of Migrants (Executive Summary)
Verze:
EN
Autor:
Optimity Advisors
Vydáno:
2015/9
Kategorie:
studie
Název:
Admitting third-country nationals for business purposes (Synthesis Report)
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2015/7
Kategorie:
studie
Název:
Admitting third-country nationals for business purposes (National Report)
Verze:
EN
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2015/6
Kategorie:
studie
Název:
Policies, practices and data on unaccompanied minors (Synthesis Report)
Autor:
EMN
Vydáno:
2015/5
Kategorie:
studie
Název:
Policies, practices and data on unaccompanied minors (Synthesis Report - Statistics)
Verze:
EN
Autor:
EMN
Vydáno:
2015/5
Kategorie:
studie
Název:
Studie o nezletilých bez doprovodu: politiky, praxe a data (národní zpráva)
Verze:
CZ
Autor:
Ministerstvo vnitra
Vydáno:
2015/3
Kategorie:
studie