Co je Evropská migrační síť?

Je to síť organizací zabývajících se migrací v členských státech EU a Norsku. Hlavním cílem Evropské migrační sítě (EMN - European Migration Network) je shromažďování, výměna a analýza údajů a informací z oblasti azylu a migrace. Vypracovává výroční zprávy, studie na různá témata, odpovídá na dotazy členských států EMN, organizuje konference a podílí se na dalších činnostech podle schváleného pracovního programu.

AKTUALIZOVÁNO: Situace v oblasti migrace v EU a ČR v letech 2016 a 2017

více zde

Poslední vložená publikace

Název:
Shrnutí národní studie na mezinárodní studenty
Verze:
CZ
Autor:
EMN
Vydáno:
2019/1
Kategorie:
studie
více publikací - vyhledávač

AKTUÁLNĚ Shrnutí národní studie na mezinárodní studenty

Evropská migrační síť dokončila svůj příspěvek ke své čtvrté studii pro rok 2018 na téma získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU"). Tato národní studie (v anglickém jazyce) bude během měsíce února 2019 graficky zpracována a zveřejněna na webových stránkách.

Nyní předkládáme dvoustránkové shrnutí hlavních výstupů z tohoto národního příspěvku v českém jazyce (dosptupné ke stažení v sekci "Publikace").

VÍCE

AKTUÁLNĚ Studie na dopady vízové liberalizace na ČS EU (příspěvek za ČR + krátké shrnutí této národní studie)

Evopská migrační síť vydala národní příspěvek do studie na téma dopady vízové liberalizace na členské státy EU ("Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination")

VÍCE